หลักสูตรฝึกอบรม การดูแลงานขายและการบริการให้เกิดผลในแบบฉบับผู้บริหารมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การดูแลงานขายและการบริการให้เกิดผลในแบบฉบับผู้บริหารมืออาชีพ

อ. ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

(วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach))

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การทำงานในฐานะผู้จัดการเขตในปัจจุบันมีความแตกต่างอย่างมากหากเปรียบเทียบกับยุคอดีตนั้นก็ เพราะหลายครั้งการดูแลหรือบริหาร จัดการนั้นต่างต้องเผชิญกับปัญหาการดูแลบุคลากร ให้มีความเพียบพร้อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งเป็นจุดที่ท้าทายผู้จัดการเขตเป็นอย่างมากที่จะสามารแสดงศักยภาพเพื่อการรักษามาตรฐานการทำงานอันดี และดูแลบุคลากรให้มีความใส่ใจ ผู้เข้าใช้บริการตลอดจนสร้างเสริมความเป็นมืออาชีพภายใต้คำว่าทีมเวิร์ค 
   ดังนั้นหลักสูตร การดูแลงานขายและการบริการให้เกิดผลในแบบฉบับผู้บริหารมืออาชีพจึงได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มอง ถึงการทำงานที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพและสามารถ ทุ่มเทการทำงานได้อย่างเห็นผลเพื่อความก้าวหน้าและเติบโตของตนเองและองค์กร

วัตถุประสงค์
 ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงวิธีการในการจัดการด้านการดูแลงานขายและบริการให้เกิดประสิทธิภาพ 
ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะงานขายและงานบริการให้ลูกค้าเกิดความประทับใจต่อแบรนด์ได้อย่างมืออาชีพ
ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้กับทีมขายและทีมบริการได้อย่างดีเยี่ยม
ผู้เข้าอบรมสามารถทำหน้าที่ของการเป็นโค้ชเพื่อการบริหารทีมได้อย่างเป็นเลิศ
ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวความคิดด้านการบริหารจัดการทีมให้เกิดการประสานงานได้อย่างไร้รอยต่อ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Ice break 
การเป็น Coach ด้านการขายและการบริการ 
       ความสำคัญของการขายและการบริการกุญแจสำคัญของความสำเร็จ 
       หน้าที่ของผู้จัดการเขตและการเป็นศูนย์กลางทีม 
       ความลับของการขาย (กิจกรรม) 
       ความลับของการบริการ (กิจกรรม) 
ข้อมูลที่เหนือกว่า กุญแจสำคัญในการเป็นโค้ชให้ได้ใจ 
       หลักการของโค้ชนักขายและนักบริการมืออาชีพ 
       เทคนิคการบริหารทีมขายให้ได้เป้า 
       เทคนิคการบริหารทีมบริการให้ได้ใจ 
Coach ทีมขายและทีมบริการให้ได้ใจ 
       หลักการสอนหัวใจบริการและการขายสู่ความสำเร็จ 
       เทคนิคการต้อนรับลูกค้าและการสื่อสารที่ประทับใจ (กิจกรรม) 
       เทคนิคการสร้างจุดสัมผัสในการให้บริการชั้นเยี่ยม (กิจกรรม) 
การ Up sales และการ Cross sales อย่างเห็นผล (กิจกรรม) 
       การปิดการขายและการสร้างความประทับใจหลังให้บริการ (กิจกรรม) 
       การสร้างพลังใจ เพื่อรวมใจให้เป็นหนึ่ง

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม