หลักสูตรฝึกอบรม การดูแลงานขายและการบริการให้เกิดผลในแบบฉบับผู้บริหารมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การดูแลงานขายและการบริการให้เกิดผลในแบบฉบับผู้บริหารมืออาชีพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การทำงานในฐานะผู้จัดการเขตในปัจจุบันมีความแตกต่างอย่างมากหากเปรียบเทียบกับยุคอดีตนั้นก็ เพราะหลายครั้งการดูแลหรือบริหาร จัดการนั้นต่างต้องเผชิญกับปัญหาการดูแลบุคลากร ให้มีความเพียบพร้อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งเป็นจุดที่ท้าทายผู้จัดการเขตเป็นอย่างมากที่จะสามารแสดงศักยภาพเพื่อการรักษามาตรฐานการทำงานอันดี และดูแลบุคลากรให้มีความใส่ใจ ผู้เข้าใช้บริการตลอดจนสร้างเสริมความเป็นมืออาชีพภายใต้คำว่าทีมเวิร์ค 
   ดังนั้นหลักสูตร การดูแลงานขายและการบริการให้เกิดผลในแบบฉบับผู้บริหารมืออาชีพจึงได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มอง ถึงการทำงานที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพและสามารถ ทุ่มเทการทำงานได้อย่างเห็นผลเพื่อความก้าวหน้าและเติบโตของตนเองและองค์กร

วัตถุประสงค์
 ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงวิธีการในการจัดการด้านการดูแลงานขายและบริการให้เกิดประสิทธิภาพ 
ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะงานขายและงานบริการให้ลูกค้าเกิดความประทับใจต่อแบรนด์ได้อย่างมืออาชีพ
ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้กับทีมขายและทีมบริการได้อย่างดีเยี่ยม
ผู้เข้าอบรมสามารถทำหน้าที่ของการเป็นโค้ชเพื่อการบริหารทีมได้อย่างเป็นเลิศ
ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวความคิดด้านการบริหารจัดการทีมให้เกิดการประสานงานได้อย่างไร้รอยต่อ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Ice break 
การเป็น Coach ด้านการขายและการบริการ 
       ความสำคัญของการขายและการบริการกุญแจสำคัญของความสำเร็จ 
       หน้าที่ของผู้จัดการเขตและการเป็นศูนย์กลางทีม 
       ความลับของการขาย (กิจกรรม) 
       ความลับของการบริการ (กิจกรรม) 
ข้อมูลที่เหนือกว่า กุญแจสำคัญในการเป็นโค้ชให้ได้ใจ 
       หลักการของโค้ชนักขายและนักบริการมืออาชีพ 
       เทคนิคการบริหารทีมขายให้ได้เป้า 
       เทคนิคการบริหารทีมบริการให้ได้ใจ 
Coach ทีมขายและทีมบริการให้ได้ใจ 
       หลักการสอนหัวใจบริการและการขายสู่ความสำเร็จ 
       เทคนิคการต้อนรับลูกค้าและการสื่อสารที่ประทับใจ (กิจกรรม) 
       เทคนิคการสร้างจุดสัมผัสในการให้บริการชั้นเยี่ยม (กิจกรรม) 
การ Up sales และการ Cross sales อย่างเห็นผล (กิจกรรม) 
       การปิดการขายและการสร้างความประทับใจหลังให้บริการ (กิจกรรม) 
       การสร้างพลังใจ เพื่อรวมใจให้เป็นหนึ่ง

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach)
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทีมขายงานขายการบริการ

แสดงความคิดเห็น