หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง - หลักสูตร 1 วัน

(Information is Power)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถสร้างความได้เปรียบกับทุกมิติ ทั้งต่อตัวบุคลากรเอง และสร้างความเหนือชั้นให้กับองค์กรต่อการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงได้อีกด้วย ข้อมูลดิบที่สามารถนำมาประมวลผลก่อให้เกิดเป็นข้อเท็จจริง สามารถสร้างพลังและอำนาจต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ สร้างเป็นองค์ความรู้ที่เหนือชั้น สร้างเป็นข้อได้เปรียบที่ยากจะให้คู่แข่งตามทัน สร้างเป็นบทวิเคราะห์ที่สมเหตุสมผลเพื่อให้การคาดการณ์และมองเห็นซึ่งอนาคตต่อสิ่งที่ต้องการได้ 
ข้อมูลเดียวกัน แต่การกักเก็บและการประมวลผลที่ต่างกัน จะส่งผลให้ผู้ที่นำผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลไปใช้นั้น ก่อให้เกิดเป็นประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร ทำให้องค์กรบรรลุถึงสิ่งที่ได้กำหนดไว้ 
หลักสูตรการบริการข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง บุคลากรจะได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและทักษะในการนำมาซึ่งข้อมูลดิบต่างๆ ประกอบกับการนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผล ซึ่งข้อมูลอาจจะถูกเข้ารหัสไว้หรือไม่มีการเข้ารหัส พร้อมการประมวลวิเคราะห์เพื่อถอดรหัสทางธุรกิจต่างๆมาเป็นข้อมูลที่ทรงพลังต่อการแข่งขันในยุคที่ “ข้อเท็จจริง คือการสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่”

“ใครไร้ข้อมูล ก็ไร้ซึ่งแขนขา และต่อให้มีข้อมูล แต่ขาดการประมวลผลที่ถูกต้อง ก็เท่ากับมีแขนขา แต่ไร้ซึ่งพลัง”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงหลักในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างถูกต้อง 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้การนำข้อเท็จจริงมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำข้อเท็จจริงที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับทุกสถานการณ์
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เรียนรู้ว่าอะไรคือข้อมูล 
ข้อมูลดิบ กับ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล 
การได้มาซึ่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 
ความได้เปรียบจากข้อมูลที่เหมือนกัน 
ความได้เปรียบจากข้อมูลที่ต่างกัน 
ทักษะสำคัญที่บุคลากรต้องมี 
ทักษะการสืบค้นหาข้อมูลที่ไม่เคยมีและคาดไม่ถึง 
ขั้นตอนการบริหารข้อมูล 
การบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง 
กระบวนการบิหารข้อมูลเชิงกลยุทธ์ 
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 

          ให้โจทย์การสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล
          
กลุ่มอื่นๆที่เหลือ วิเคราะห์การบริการ
          
แต่ละกลุ่มให้คะแนนและแสดงข้อคิดเห็น
          
วิทยากรชี้จุดที่ควรปรับปรุง
          
วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 
สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น


สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน
พนักงาน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล
วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารข้อมูลเชิงกลยุทธ์วิเคราะห์ข้อมูล

แสดงความคิดเห็น