หลักสูตรฝึกอบรม คุณเป็นได้ดีกว่าที่คิด - หลักสูตร 1 วัน

(You can do better)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Leadership / คุณเป็นได้ดีกว่าที่คิด

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของตัวเองและพัฒนาคุณค่าในตัวเอง ตามแนวทางที่เหมาะสมโดยดึงศักยภาพที่ซ้อนเร้นอยู่ออกมาใช้
เพื่อทำให้บุคลากรเลือกที่จะพัฒนาความสามารถของตัวเองโดยการสร้างความความเชื่อมั่นในตัวเอง ทำให้มีความปรารถนาที่จะพัฒนางานที่ทำอยู่ให้ดีขึ้น
เพื่อทำให้บุคลากรปรับเปลื่ยนแนวความคิดของตัวเองต่องาน, เพื่อนร่วมงานหัวหน้างานและชีวิตของตัวเองใหม่ในการส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้สูงขึ้น
เพื่อสร้างแนวทางในการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดีให้เกิดขึ้นโดยบุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญ ของตัวเองในการเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ชีวิตเปลี่ยนแปลงด้วยคำถามง่ายๆ
       คุณคือใคร?
       อะไรสำคัญสำหรับคุณ?
       คุณมีแรงบันดาลใจแบบไหน?
       ความสำเร็จของคุณคืออะไร?
       อะไรคืออุปสรรคของคุณ?
       คุณมีความเชื่อแบบไหน?
ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเลือก
       ทัศนคติ
       ความใฝ่รู้
       ความกล้าหาญ
       ความรับผิดชอบ
       การสื่อสารกับผู้อื่น
       การช่วยเหลือผู้อื่น
เปลี่ยนวิธีคิด…พลิกชีวิตคุณ
       งานของคุณ
       เพื่อนร่วมงานของคุณ
       หัวหน้างานของคุณ
       ชีวิตของคุณ
คุณ คือ บุคคลสำคัญของทีมเวิร์ค (Team Work )
       การให้ความสำคัญของทีม
       การสื่อสารและปฎิสัมพันธ์
       การใส่ใจซึ่งกันและกัน
       การสร้างกำลังใจให้กับทีม
       การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยายเนื้อหา… เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work shop สร้างสถานการณ์… กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลื่ยนซึ่งกันและกัน
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน… เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและการทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม … จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเอง ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง ทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำได้ และพัฒนาตัวเองด้วยการฝึกฝนด้วยตัวเองจนกลายเป็นธรรมชาติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ปฏิบัติการ
ผู้จัดการ 
ผู้หัวหน้างาน

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร คุณเป็นได้ดีกว่าที่คิด)

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร คุณเป็นได้ดีกว่าที่คิด)

หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : พัฒนาตัวเองทัศนคติเชิงบวกภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น

 • อาทิตย์ ดุลยภากรณื (สมาชิก)
  (5 เดือนที่แล้ว )
  ดีครับ
 • พัชรากร ศรีเมฆวงษา (สมาชิก)
  (7 เดือนที่แล้ว )
  น่าสนใจค่ะ
  ชนัดดา ศรีวิเชียร (สมาชิก)
  (1 ปีที่แล้ว )
  ดีมากคะ
  นิกร สว่างโคตร (สมาชิก)
  (2 ปีที่แล้ว )
  นำไปให้พนักงานในองค์กรใช้เป็นข้อคิดในการทำงานได้ดี