หลักสูตรฝึกอบรม ทัศนคติเชิงบวกกับงานขาย - หลักสูตร 1 วัน
(Attitude Sales)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ทัศนคติเชิงบวกกับงานขาย (Attitude Sales)

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
จะทำให้งานขายเป็นเรื่องที่ง่าย ไม่ต้องยุ่งยาก ไม่ต้องลำบาก ไม่ต้องท้อแท้ใจ แถมยังขายได้ประสบความสำเร็จ นักขายจำเป็นต้องมีพื้นฐานหนึ่งซึ่งเป็นต้นทุนหลักที่จะทำให้งานขายนั้นๆ ยังสามารถดำเนินก้าวหน้าต่อยอดขึ้นเป็นลำดับต่อไปได้ นั่นก็คือ การมีทัศนคติเชิงบวก ทัศนคติเกี่ยวกับงานขายเป็นเรื่องที่ต้องมาทำความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้เข้าใจถึงต้นทุนพื้นฐานนี้ที่ต้องมี และต้องมีให้มากขึ้นเรื่อยๆด้วย การมีทัศนคติที่ดีกับงานขายไม่ใช่การหลอกตนเองว่างานขายมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ เพื่อให้ตนเองสบายใจในเบื้องต้น แล้วก็มากลุ้มใจในตอนท้าย แต่การมีทัศนคติที่ดีกับงานขายจะช่วยให้ทราบว่า หลายต่อหลายครั้งที่งานขายไม่ประสบความสำเร็จ เกิดจากการที่ตนเองคิดเอง ตัดสินเอง สรุปเอง ไปแล้วแทบทั้งสิ้น ซึ่งจริงๆลูกค้าอาจจะไม่ได้คิดอย่างที่เราคิดก็เป็นได้ 
ดังนั้น ทัศนคติเชิงบวกจึงเป็นต้นทุนที่นักขายทุกคนต้องมี และต้องเรียนรู้ด้วยว่า ทัศนคติสร้างได้ สร้างอย่างมีความสุข ไม่ใช่การเสแสร้งสร้าง เมื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกให้มีความสุขได้ ผลที่ตามมาก็คือ ความรู้ ความเข้าใจ ความสุขต่องาน จะทำให้นักขายที่ได้สร้างต้นทุนนี้ประสบความสำเร็จในเนื้องานขาย ชนิดที่เรียกว่า ไม่ต้องขายก็ขายได้ ไม่ต้องขายให้ลำบากก็ขายได้ ไม่ต้องดิ้นรนก็ขายได้ ขายกันแบบสบายๆ เพราะเมื่อไรก็ตามที่นักขายสามารถสร้างต้นทุนทางความคิด(ทัศนคติ)ได้ เมื่อนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคสำหรับงานขายได้อีก เพราะต้นทุนทางความคิดที่เข้าใจและมองเห็นปัญหา จะช่วยแปรเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นความสำเร็จได้ด้วยทัศนคติเชิงบวก 
ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆ รวมถึงวิธีคิดที่มีต่องานขาย พร้อมช่วยวิเคราะห์และพัฒนาความสามารถในด้านงานขาย ด้วยการเสริมต้นทุนทางความคิดเข้าไป

“แค่มีทัศนคติเชิงบวก งานขายก็เป็นเรื่อง ชิลๆ”

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวความคิดต่องานขายด้วยต้นทุนทางความคิด 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมองเห็นประโยชน์ของการมีทัศนคติเชิงบวก 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดแรงบันดาลใจและช่วยส่งผลลัพธ์ที่ดีต่องานขาย 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาตนเองให้งานขายเป็นงานแห่งความสุข
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เรียนรู้และเข้าใจตนเอง 
เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น 
เรียนรู้และเข้าใจในธรรมชาติของงานขาย 
ทัศนคติในการมองโลก มองตนเอง มองผู้อื่น 
ทำไมต้องสร้างต้นทุนทางความคิด 
เทคนิคการตรวจจับทัศนคติเชิงลบ 
เทคนิคการปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบไปเป็นเชิงบวก 
ทัศนคติที่ดีต่อการร่วมกันทำงานเป็นทีม 
แนวคิดดีๆต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งในงานขาย 
องค์กรแห่งความสุข สร้างได้ด้วยทัศนคติเชิงบวก 
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ
          ให้โจทย์เกี่ยวกับการใช้ทัศนคติในสถานการณ์ต่างๆ 
          วิเคราะห์อย่างละเอียดถึงทัศนคติที่เกิดขึ้น 
          นำเสนอถึงปัญหาของทัศนคติเชิงลบ และการปรับใช้ทัศนคติในแนวทางที่ถูกต้อง
          ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ 
          วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฎิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น


วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
หัวหน้างาน 
พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม