หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาบุคลิกภาพสู่งานบริการชั้น 1st class - หลักสูตร 1 วัน
(Personality 1st Class)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาบุคลิกภาพสู่งานบริการชั้น 1st class (Personality 1st Class)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   หลักสูตรนี้ถูกออกแบบโดยพื้นฐานที่ว่า งานบริการนั้นอยู่ในทุกสายอาชีพ เช่น หมอ พยาบาล ตำรวจ ข้าราชการ พนักงานห้าง ต่างก็ต้องให้การบริการเพื่อสร้างความสะดวกสบายและที่สำคัญสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้ารับบริการ โดยเฉพาะปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ลูกค้ามีตัวเลือกมากขึ้น นอกจากคุณภาพและราคาของตัวสินค้าแล้ว การบริการที่ดีของพนักงานก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ และถ้ามาพร้อมกับบุคลิกภาพที่ดีเหมาะกับสมกับลักษณะงาน แล้วไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะเข้าไปนั่งในหัวใจของลูกค้าตลอดไป

“เพราะที่นั่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ให้บริการคือ ที่นั่งในใจลูกค้า”


   จากประสบการณ์ตรงที่ได้รับการฝึกอบรมด้านบุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี กับงานบริการจากสายการบินระดับประเทศและ เรียนรู้ที่จะความเข้าใจถึงความคาดหวังจากลูกค้าจากหลากหลายเชื้อชาติในชั้นเฟิร์สคลาส และชั้นธุรกิจตลอด12ปีที่ผ่านมา ประยุกต์กับทฤษฎีทางจิตวิทยาที่พิสูจน์มาแล้ว หลักสูตรนี้จะเปลี่ยนพนักงานธรรมดาให้เป็นผู้ให้บริการระดับเฟิร์สคลาสด้วยบุคลิกภาพที่มั่นใจตัวเองมากขึ้น, เข้าใจลูกค้ามากขึ้นและใส่ใจในรายละเอียดงานมากขึ้น เพื่อภาพลักษณ์องค์กรที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงความสำคัญของบุคลิกภาพของผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้อบรมสามารถปรับปรุงท่วงท่าให้เหมาะสมกับงานบริการ, เสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง, สร้างทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของงานบริการ, พัฒนาบุคลากรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรในสายตาลูกค้า, เรียนรู้ถึงเทคนิคการสร้างความประทับใจต่อลูกค้าผ่านบุคลิกภาพที่ดี

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 บุคลิกภาพและการพัฒนา
      1. ประเภทของบุคลิกภาพ
      2. ประโยชน์ของบุคลิกภาพที่ดี
      3. แนวทางการพัฒนา
กิจกรรม
       ค้นหาและวิเคราะห์บุคลิกภาพในตัวเองผ่านแบบทดสอบ
       คนแบบไหนที่คุณเรียกว่า “น่ามอง” ?
       What if…ถ้าคุณดูดีคุณจะ… 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริการ 
      1. การบริการเป็นศาสตร์และศิลป์
      2. การบริการในภาครัฐและเอกชน 
      3. อุดมการณ์คุณภาพของงานบริการ
กิจกรรม
       เล่าเรื่อง Omotenashi: การบริการด้วยใจ ธรรมชาติของการบริการในญี่ปุ่น
       การบินไทยกับการบริการชั้นเฟิร์สคลาส
       แชร์ประสบการณ์ที่ได้รับบริการทั้งที่ประทับใจและไม่ประทับใจ

บุคลิกภาพกับงานบริการ
      1. พัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
      2. เสื้อผ้าพูดได้
      3. พัฒนาบุคลิกภาพภายใน
      4. บุคลิกภาพแบบเปิดและปิด 
กิจกรรม
       ยูนิฟอร์มแบบไหนที่คุณอยากให้พนักงานใส่ ให้ออกความคิดเห็นและอธิบายแต่ละกลุ่ม
       เปิดใจ เปิดตัว ด้วยบุคลิกภาพแบบเปิดกัน 

ความประทับใจแรกพบ
      1. พลังของภาษากาย 
      2. 3 magic words 
กิจกรรม
       ยืน,เดิน,นั่ง แบบไหน ที่คุณดูดี
       ฝึกใช้ 3magic words ในการสร้างประโยค

บุคลิกภาพที่ต่างกันของลูกค้า
      1. อ่านลูกค้าขาดด้วยบุคลิกภาพ
      2. การฟังและวิธีรับมือแต่ละกลุ่ม 
กิจกรรม
       แบ่งประเภทของลูกค้าผ่านบุคลิกภาพ
       Role play แก้ปัญหาพร้อมอธิบาย

ผู้ให้บริการเฟิร์สคลาสในแบบคุณ
      1. 1st class หรือ ชั้นประหยัด
      2. สรุป เนื้อหาและตอบข้อสงสัย 
กิจกรรม
       ระบุเป้าหมายระยะสั้นและยาวในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อประโยชน์ต่องาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม