หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเล่าเรื่องสร้างแนวความคิดลดข้อขัดแย้ง - หลักสูตร 1 วัน

(Story Coaching)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Coaching / เทคนิคการเล่าเรื่องสร้างแนวความคิดลดข้อขัดแย้ง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เรื่องเล่า (Story) 1 เหตุการณ์ สร้างแนวความคิดได้มากมาย หากสามารถเชื่อมโยงเรื่องเล่ากับการทำงานของสมองของผู้ฟัง จะสามารถทำให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์และสร้างแนวความคิดที่ดี เกิดกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี ลดข้อขัดแย้งซึ่งกันและกันได้
       เรื่องเล่า (Story Telling)
       เรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching)
การเรียนรู้และเข้าใจ สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์ จะทำให้เราสามารถสร้างเรื่องเล่า (Story) ได้มากมายที่สอดคล้องกับผู้ฟัง เพื่อทำให้ผู้ฟังเกิดแรงบันดาลใจ, คล้อยตามความคิดเห็น, เกิดการตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเอง เป็นต้น


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างเรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching) ของตัวเองได้ด้วยตัวเอง และนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการเล่าเรื่องชวนคิดด้วยตัวเอง สร้างความเข้าใจเชิงลึกได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการเล่าเรื่องชวนคิดที่น่าสนใจ สามารถเชื่อมโยงให้ผู้ฟังเกิดแนวความคิดที่ดี สร้างบรรยากาศการสื่อสารที่ดีให้กับทีมงาน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการการเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching)
       ความเหมือนและความแตกต่างของ Story Telling V.S. Story Coaching
       ประเด็นสำคัญของเรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching)
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
       Activity : การเล่าเรื่องและการแยกแยะเรื่องราว
การพัฒนาการเล่าเรื่อง และเรื่องเล่าชวนคิด
       องค์ประกอบสำคัญของการเล่าเรื่อง (Story Telling)
       Activity : สร้างเรื่องเล่าของตัวเอง
       กิจกรรม : Role Playing (Story Telling)
       องค์ประกอบสำคัญของการเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching)
       กิจกรรม : Role Playing (Story Coaching)
การออกแบบเรื่องเล่าชวนคิดของตัวเอง
       เทคนิคการออกแบบเรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching Technique)
       การเล่าเรื่องชวนคิดที่สอดคล้องกับสมองของผู้ฟัง
       การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดจากแหล่งต่างๆ
       Activity : การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดของตัวเอง
การประยุกต์ใช้การเล่าเรื่องชวนคิดกับสถานการณ์ต่างๆ
       การเล่าเรื่องชวนคิดตามกระบวนการโค้ช
       การใช้เรื่องเล่าชวนคิดสร้างแนวความคิดใหม่ๆ
       การใช้เรื่องเล่าชวนคิดปรับเปลี่ยน Mindset
       เรื่องเล่าชวนคิดที่มี
       Role Playing : การเล่าเรื่องชวนคิดตามกระบวนการโค้ช
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร เทคนิคการเล่าเรื่องสร้างแนวความคิดลดข้อขัดแย้ง)

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร เทคนิคการเล่าเรื่องสร้างแนวความคิดลดข้อขัดแย้ง)

หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Story Coachingการลดข้อขัดแย้งทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น

  • Saowanee Samantreeporn (สมาชิก)
    (1 ปีที่แล้ว )
    มีประโยชน์ดีค่ะ
  • Danai Thaworn (สมาชิก)
    (2 ปีที่แล้ว )
    ดีมากครับ