คู่มือให้ความรู้ : เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

×
×
×
×
Download e-book

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3352 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ผมไม่เคยเชื่อประโยคนี้เลย เพราะคิดว่าที่เราคิดนั้นเป็นความคิดของเรากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราจะเปลี่ยนวิธีคิดกับเหตุการณ์ได้อย่างไร ต้องให้เหตุการณ์เปลี่ยนก่อนสิ เราถึงจะเปลี่ยนความคิดได้ หลังจากศึกษาด้านนี้มากขึ้น แล้วลองปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เชื่ออย่างสนิทใจว่าเราควบคุมหรือเลือกความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อเราได้ สามารถปล่อยให้ความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นแล้วหายไปได้ การดำเนินชีวิตก็ดีขึ้น หลายๆ อย่างเปลี่ยนแปลงไปเช่น
โมโหร้ายน้อยลง ไม่ค่อยโกรธ เลิกหงุดหงิด แหล่งความความรู้
 เครียด กังวล กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตน้อยลง แหล่งความความรู้
 ยอมรับกับความผิดหวัง (ไม่ได้อย่างที่คิด) ได้มากขึ้น แหล่งความความรู้
 มีความสุขกับสิ่งที่ทำมากกว่าคาดหวังกับเป้าหมาย แหล่งความความรู้
 ชีวิตดูดีขึ้นทั้งกับตัวเองและคนรอบข้าง
 กล้าลงมือทำกับสิ่งที่เคยกลัว ความสำเร็จจึงเพิ่มขึ้น

ผมจึงนำแนวคิดและสิ่งที่ผมประยุกต์ใช้มาแลกเปลี่ยน

แนวคิดของเครื่องมือนี้
การช่วยให้คนเลือก วิธีคิด ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ย่อมทำให้เขาสามารถประสบความสำเร็จได้ตามที่เขาต้องการ สามารถดำเนินชีวิตด้วยความสุข อยู่กับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เกิดความเชื่อมั่นในการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคได้ด้วยตัวเอง มุ่งมั่นและเดินทางโดยการปฏิบัติตัวได้อย่างเป็นธรรมชาติ

แนวคิดของคู่มือจิ๋ว จึงมุ่งเน้นประเด็นที่ว่า “ทุกอย่างเป็นทางเลือก” ผู้ที่อ่านสามารถเลือกได้ แต่ต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเองว่าจะใช้วิธีคิดแบบไหนกับสถานการณ์ของตัวเอง ขอเพียงเชื่อว่า “เราสามารถเปลี่ยนวิธีคิดได้” ถ้าสิ่งที่คิดแบบเดิมๆ แล้วไม่เกิดประโยชน์หรือไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้น ลองคิดด้วยวิธีใหม่ๆ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจดีกับตัวเราเองก็ได้

เครื่องมือนี้คงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ผู้อ่านสามารถใช้ฝึกฝนได้ด้วยตัวเอง

เทคนิคการใช้คู่มือให้เกิดประสิทธิผลต่อตัวเอง

หลักการ คือ ถ้าสิ่งที่ทำอยู่ไม่ดี เราก็ควรเปลี่ยนใหม่
วิธีการ มีหลายวิธีให้เลือกใช้ตามสถานการณ์และเหตุการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ผู้อ่านมีอิสระที่จะเลือกใช้ด้วยตัวเอง ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เผชิญอยู่
เทคนิค ควรนึกถึงเรื่องที่เราสนใจก่อน แล้วจึงอ่านหัวข้อนั้นๆ จะทำให้เรากระตุ้นตัวเองในเหตุการณ์นั้นได้ชัดเจนขึ้น ทำให้เราสามารถกระตุ้นตัวเองให้ออกจากความรู้สึกเดิมๆ ที่ไม่ดี แล้วเลือกวิธีคิดใหม่
การประยุกต์ ควรฝึกฝนบ่อยๆ จนสามารถสร้างความเป็นอัตโนมัติ (ความเคยชิน) ได้ด้วยตัวเอง ธรรมชาติของการคิดของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวร (ข้อมูลในจิตใต้สำนึกเปลี่ยนแปลงไป) อุปนิสัยใหม่ก็จะเกิดขึ้น

 เนื้อหาภายในเล่ม

แสดงความคิดเห็น

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เปลี่ยนวิธีคิดพัฒนาที่จุดเด่นความสำเร็จ