ผลงานฝึกอบรม - Mindset And Methodology

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Mindset And Methodology

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       17 ธันวาคม 2561       858       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การใช้รูปภาพเชื่อมโยงกับพฤติกรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

รูปภาพ 1 รูป...ช่วยให้ผู้เรียนฉุกคิดกับจังหวะต่างๆของพฤติกรรมที่เขาใช้ เช่น
พฤติกรรมการเถียง....เพราะเขากำลังใช้สมองอารมณ์
หลีกเลี่ยงงานยาก....จึงทำให้ยึดติดกับงานที่คุ้นเคย(Comfort Zone)
คำพูดว่า"กลัวทำแล้วผิด"....อาจมาจากค่านิยม (Value) เช่น คุณภาพ หรือประสบการณ์ที่เคยถูกตำหนิตอนรับงานใหม่ๆแล้วทำผิดพลาด

หากเมื่อนำรูปภาพหลายรูปมาเชื่อมโยงต่อกันเป็นโมเดลหรือ Flow ช่วยให้ผู้เรียนตระหนักถึงองค์ประกอบต่างๆที่ก่อให้เกิดชุดพฤติกรรมหนึ่งๆได้ เช่น

E+R=O รูปการทำงานของสมอง รูปจิตใต้สำนึก รูปComfort Zone

พฤติกรรมคือ ... ลูกน้องได้รับงานยากจึงพยายามปฏิเสธเชิงเถียง

E(Event) = เมื่อหัวหน้าสั่งงานใหม่ที่ไม่เคยทำ
R(Response) = ปฏิเสธเพราะกลัวทำผิดพลาด
O(Outcome) = เกิดConflict กับหัวหน้า

หยิบพฤติกรรมที่เป็นResponse ของลูกน้องมาถอดองค์ประกอบ

"การทำงานของสมอง"

ความกลัวทำงานผิดพลาด เป็นTrigger ที่กระตุ้นให้"สมองโหมดป้องกัน"ตัวทำงานอัตโนมัติด้วยการพยายามอธิบายถึงผลกระทบหากเขาทำแล้วเกิดผิดพลาด

"จิตใต้สำนึก"

สมองโหมดอัตโนมัติทำงานอย่างรวดเร็วด้วยการRecall ชุดข้อมูลที่เป็นประสบการณ์ในอดีตที่เขาเคยรับงานแล้วทำผิดพลาดจึงถูกบ่น ต่อว่า

"Comfort Zone"

ด้วยการปฏิเสธงานนี้เพราะเป็นงานที่เขารู้สึกกังวลจึงเลือกทำเฉพาะงานที่มั่นใจว่าทำได้....และกลายเป็นFix Mindset ของเขาเอง

จากที่มาแต่ละองค์ประกอบมานำมาเชื่อมโยงกันจะทำให้เขาเห็น"ที่มา"ของรูปแบบพฤติกรรมที่เขาใช้กับEventคืองานนี้และอาจรวมถึงงานอื่นๆที่เขาไม่เคยทำ และหัวหน้าอาจมอบหมายให้เขาอีกในอนาคต

การสอนแนว Training and Group Coaching วิทยากร&โค้ชจึงฝึกฝนความละเอียดในหลักการของแต่ละรูป แล้วนำมาเชื่อมโยงกับเคสต่างๆในคลาสที่เป็นพฤติกรรมทั้งเชิงบวกและลบของผู้เรียน
.
หลังจากTraining อธิบายหลักการของแต่ละภาพแล้วจึง Coaching ด้วยการใช้คำถามในจังหวะต่างๆเพื่อชวนผู้เรียนคิดทีตามภาพทีละstep ...จนกระทั่งเขาเห็นตัวเองครบตามองค์ประกอบที่เป็นMindset ของเขา
.
การเปลี่ยนแปลงจึงกลายเป็นของผู้เรียนด้วย Coaching เพื่อชวนคิดในอีกมุมของรูปภาพ เช่นสมองส่วนคิด , ประสบการณ์ในอดีตที่เคยสำเร็จ(Success Pattern) , Value ที่ดีที่เขามี

ทำให้เขาหยิบมาสร้าง Commitment กับสิ่งที่เขาจะไปเปลี่ยนแปลงด้วยแนวทางที่เขาเป็นผู้เลือกเอง