[ผลงานฝึกอบรม] Team Lead Development Program

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Team Lead Development Program

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     2 กันยายน 2562     199     0

รุ่นที่ 4 ต่อเนื่องกันยาวๆครับ

รายละเอียดของกระบวนการคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking) ของแต่ละคนต้องคนหาด้วยตัวเขาเอง

วิทยากร&โค้ชเป็นผู้ช่วยให้ผู้เรียนได้มองเห็น เรียนรู้ เข้าใจตัวเอง และนำเทคนิคต่างๆไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเขาเอง
สนุกแน่นอนครับสองวันนี้

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การคิดเชิงตรรกะทักษะการคิดภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น