ผลงานฝึกอบรม - Team Lead Development Program

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Team Lead Development Program

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       2 กันยายน 2562       676       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

รุ่นที่ 4 ต่อเนื่องกันยาวๆครับ

รายละเอียดของกระบวนการคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking) ของแต่ละคนต้องคนหาด้วยตัวเขาเอง

วิทยากร&โค้ชเป็นผู้ช่วยให้ผู้เรียนได้มองเห็น เรียนรู้ เข้าใจตัวเอง และนำเทคนิคต่างๆไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเขาเอง
สนุกแน่นอนครับสองวันนี้