[ผลงานฝึกอบรม] Self Leadership for Success

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Self Leadership for Success

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     2 ตุลาคม 2562     188     0

        โทรศัพท์ยังมีการปรับเปลี่ยน Version ใหม่ทุกปี แล้วภาพตัวเรา ใน Version ต่อไปน่าจะเป็นอย่างไรครับ ?

        มาชวนคิด ชวนคุยบนหลักสูตร Self Leadership กับทาง Betagro อีกครั้ง เพื่อมองหา Version ใหม่ของตนเอง ด้วยกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก

        จริงๆ แล้ว เราก็เปลี่ยนแปลงตนเองอยู่ตลอด เพียงแต่ว่าบางคนถูกบังคับให้เปลี่ยนโดย ปัจจัยแวดล้อม (Event) แต่อีกหลายคนก็สามารถเปลี่ยน โดยตนเองเป็นคนเลือกที่จะเปลี่ยน (Response) เรากำลังเป็นคนกลุ่มไหน ?

        โจทย์ส่วนตัวคือ การทำให้ผู้เรียน อยากคิด อยากเปลี่ยน ด้วยตนเอง การสร้างบรรยากาศให้พร้อมใช้สมองส่วนคิด เป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญในตอนนี้

        สร้างบรรยากาศให้ไม่เครียด ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ด้วยกิจกรรมสร้างความผ่อนคลาย ด้วยการสร้างพื้นที่ปลอดภัย ในการพูดคุย

        แต่ก็ไม่ให้สนุกสนานมากเกินไป เพราะจะทำให่เราเผลอใช้สมองส่วนอารมณ์ จนไม่ได้ใช้ความคิด และอาจได้ผลลัพธ์ที่เหมือนเดิม ที่ไม่สร้างการเปลี่ยนแปลง

        การรักษาสมดุลของสองเรื่อง เป็นเรื่องท้าทาย ที่ผมพยายามหาจุดสมดุลด้วยแนวทางของตนเอง ซึ่งค่อยๆ ปรับมาเพื่อ Upgrade Version การสอนของตนเองอยู่เรื่อยๆ เช่ยกันครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ภาวะผู้นำทักษะการคิดพื้นที่ปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น