การตระหนักรู้ในตัวตน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     18 ธันวาคม 2561     1,533     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    การตระหนักรู้ในตัวตน

การตระหนักรู้ในตัวตน (Being) น่าจะเป็นเรื่องที่ดีต่อตัวเองและผู้อื่นนะครับ พฤติกรรมที่แสดงออกไปแล้วไม่ดี ในสายตาของผู้อื่นและสังคม อาจมาจากเจตนาและความเป็นตัวตนที่ดีของเรานะครับ!

ผมเชื่อว่า การบอกว่า ใครถูก ใครผิด อาจเป็นเพียงแค่ ความแตกต่างของบุคคลนั้นๆเมื่อเทียบกับเราเท่านั้นเองครับ ดังนั้นการตระหนักรู้ว่า "พฤติกรรมของเรา มาจากอะไรของเรา" เราย่อมสามารถแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้มากขึ้น ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรในอดีต เพราะพฤติกรรมที่แสดงออกไม่ดีในอดีตจนถึงปัจจุบัน มาจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งของเราเท่านั้น เมื่อเราเลือกใช้เรื่องอื่น พฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไปได้เองครับ

ผมเชื่อว่า การมีสติรู้ตัวเอง และเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมที่เราแสดงอยู่ ย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันที หากสิ่งนั้นจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงครับ

อดีต ปัจจุบัน ตระหนักรู้ในปัจจุบัน (สติ) เพื่อเข้าใจเรื่องราวในอดีตครับ
ปัจจุบัน อนาคต ตระหนักรู้ในปัจจุบัน (สติ) เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีในอนาคต
ปัจจุบัน ปัจจุบัน ตระหนักรู้ตัวตน (Being) อย่างมีสติ ทำให้เลือกใช้เรื่องที่เป็นตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นครับ

การโค้ช (Coaching) ให้ความสำคัญที่ความเป็นปัจจุบัน เพื่อให้โค้ชชี่เลือกใช้สิ่งที่เป็นตัวตนของเขาได้อย่างเต็มที่ ด้วยความพร้อมที่เป็นเรื่องของเขาทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องแนะนำแต่อย่างไร หากโค้ชมั่นใจในศักยภาพของโค้ชชี่ ดังนั้นการช่วยเหลือโค้ชชี่ด้วยวิธีของโค้ช อาจเป็นเพราะไม่มั่นใจในโค้ชชี่ตอนนั้นก็ได้ครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Beingการโค้ชCoaching

แสดงความคิดเห็น