ผู้บริหารยุคใหม่ เก่งงาน เก่งคน เก่งพัฒนา

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     14 พฤศจิกายน 2562     3,012     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด หัวหน้างานนักบริหาร    ผู้บริหารยุคใหม่ เก่งงาน เก่งคน เก่งพัฒนา

        ผู้บริหารที่ผมนับถือหลายๆท่าน มักสอนผมว่า ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะมี 3 เก่งนี้
        ผมเฝ้าสังเกตผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มีเรื่องที่คล้ายกันเรื่องอะไรบ้าง?
        ผมต้องประหลาดใจว่า มี 3 เก่ง นี้เป็นหลักเช่นเดียวกัน!
        ผมตั้งใจพัฒนาตัวเองให้มี 3 เก่งนี้อยู่เหมือนกัน อยากประสบความสำเร็จด้วย

        1. เก่งงาน : ความสามารถในเรื่องงานบริหารผลปฏิบัติงาน
               การกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย
               การคิดและบริหารงานเชิงกลยุทธ์
               การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
               ความรับผิดชอบ 100% เต็ม
        2. เก่งคน : การสร้างภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผู้อื่น เชื่อถือ ยอมรับ และไว้วางใจ ยินดีปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ
               ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
               ผู้นำรอบทิศทาง
               ผู้นำสร้างผู้นำ
        3. เก่งพัฒนา : การพัฒนาคนให้เขาเติบโตทั้งความรู้ ความสามารถ และ ความเชื่อมั่นในตัวเอง มีจิตใจดี
               Performance Coaching
               Life Coaching and Consulting
               Positive Psychology

        การให้ความสำคัญที่ 3 เรื่องนี้ ทำให้เป็นที่ยอมรับจากทีมงานอย่างสูง เกิดพลังในการสร้างผลงาน บรรลุเป้าหมายได้ครับ

ผู้บริหาร 3 เก่ง

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ผู้บริหารการพัฒนาคนภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น