สมองกับเป้าหมายที่ชัดเจน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     1 เมษายน 2562     3,243     0

เดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนก็มีคนพูดถึงการวางเป้าหมาย เพราะเป้าหมายทำให้เรารู้ว่าเรากำลังจะเดินทางไปไหน

เพราะการวางเป้าหมายมี ผล ต่อความสำเร็จในชีวิต แต่ที่สำคัญต้องไม่ลืมว่า มันไม่ได้รับประกัน ถ้าเรามีเป้าหมายแล้ว มันจะสำเร็จนี่สิครับ เราจึงยังต้องเรียนรู้กับการตั้งเป้าหมายของเรากันต่อไป เป้าหมายเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อการทำงานของสมองของเราครับ เพราะทำให้สมองของเราจดจ่อต่อสิ่งที่จะต้องสละพลังงานเพื่อความอยู่รอดไปใช้กับการคิดเรื่องอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง

สมองเราปกติชอบความสบาย ชอบขดตัวอุ่นๆ อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ดังนั้นถ้าจะให้สมองยอมขยับ เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ไม่คุ้นเคย สิ่งนั้นควรจะต้องตอบโจทย์สมองทั้งสองส่วนของเรา ทั้งสมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์ ได้มากพอ สำหรับสมองส่วนคิด เป้าหมายต้องมีความชัดเจน เป้าหมายต้องมีความคุ้มค่า มีเหตุมีผล สำหรับสมองส่วนอารมณ์ เป้าหมายต้องมีประโยชน์ เป้าหมายต้องทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีเมื่อนึกถึง แล้วตอนนี้ เป้าหมายของเรา ตอบสมองของเราได้ครบทั้งสองส่วนหรือยัง

เทคนิคการทำให้สมองส่วนคิดเกิดความชัดเจนวิธีหนึ่งก็คือ การตั้งเป้าหมายให้เห็นรายละเอียดซึ่งก็มีหลายวิธี อย่างเทคนิค SMART Goal ก็เป็นวิธีที่ง่ายและนิยมใช้วิธีหนึ่งในการตั้งเป้าหมาย
Specific มีหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง รู้ว่าต้องทำอะไร
Measurable มีตัวชี้วัด บอกได้ว่าความสำเร็จคืออะไร ตอนนี้ทำได้แค่ไหน
Attainable สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง
Reward บอกได้ว่าทำไปแล้วจะได้รับอะไร มีเหตุผลอะไรที่จะทำ
Timely จะต้องทำให้สำเร็จเมื่อไหร่

และเทคนิคที่สำคัญอีกอย่างคือ การเขียน มันออกมา เพราะการเขียนออกมาให้เห็น ทำให้เกิด ความชัดเจน แก่สมองของเรามากขึ้น การเขียนออกมาให้เห็น ทำให้สมองของเราใช้พลังงานน้อยกว่าการจินตนาการไว้ในหัว สมองกับเป้าหมายที่ชัดเจน

เพราะการจินตนาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างภาพของเป้าหมายไว้ในสมอง ต้องใช้พลังงานอย่างมาก จนอาจทำให้เราไม่เหลือพลังงานมากพอจะไปคิดหาวิธีการไปสู่เป้าหมาย นอกจากนั้น การเห็นเป้าหมายที่เราเขียนบ่อยๆ ยังตอกย้ำให้สมองเราเล็งเห็นความสำคัญ และสร้างจังหวะให้สมอง เดินกระบวนการคิดหาวิธีการที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้บ่อยขึ้น สมองของเราก็จะเชื่อมโยงกับเป้าหมายของเราได้แข็งแรงขึ้น ทำให้เราไม่ชะลอหรือทิ้งเป้าหมายของเราไปก่อนที่มันจะสำเร็จ

ในส่วนของสมองส่วนอารมณ์ นอกจากเราจะถูกตั้งคำถามว่าไปถึงเป้าหมายแล้ว เราได้ประโยชน์อะไร เราอาจจะต้องตอบคำถามด้วยว่า แล้วในวันนั้นเราจะรู้สึกอย่างไร ความรู้สึกที่ดี หอมหวาน และเข้มข้นราวกับว่าได้เป้าหมายนั้นมาอยู่ในกำมือ จะเป็นแรงจูงใจที่จะทำให้เรามีความ อยาก ที่จะไปสู่เป้าหมายนั้น ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่แตกต่างจากความ จำเป็น ที่จะต้องไปถึงเป้าหมายนั้นเพียงอย่างเดียว และความ อยาก มีอิทธิพลต่อสมองของเรามากกว่า เหตุผล เสมอ ครึ่งปีแล้ว เป้าหมายของเราไปถึงไหนกันแล้วครับ เป้าหมายของเรานั้น ชัดเจน และ สร้างแรงจูงใจ ได้มากพอหรือยัง

แสดงความคิดเห็น