คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการโค้ช เพื่อการเปลี่ยนแปลง

(Coaching for Change) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Coaching / การพัฒนาทักษะการโค้ช เพื่อการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมากในโลกปัจจุบัน ทำให้ผู้บริหารสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้น ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ผู้บริหารต้องปรับตัวเองมาเป็นผู้นำเพื่อการปฏิรูปซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กร ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ และทำให้คนเก่ง (Talent People) ทำงานตามความสามารถและมุ่งมั่นสู่เป้าหมายขององค์กร
 การบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลต้องเริ่มที่ผู้นำที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้อื่นยอมความเป็นจริงที่เกิดขึ้น พร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองเสียใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ ผู้นำยังต้องช่วยเหลือให้ผู้อื่นสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวของเขาเอง
 ผู้นำเชิงกลยุทธ์จะกล้าเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง กำหนดเป้าหมายและแนวทางที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลง นำทีมงานให้ยอมรับและเอาชนะต่อความรู้สึกเชิงลบต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล
 การพัฒนาการสอนงาน (Coaching) ให้กับผู้จัดการ/หัวหน้างานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน เพราะพบว่าผู้จัดการจะเกิดความเครียดที่ต้องสั่งงานให้กับลูกน้องแล้วไม่ได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ดังนั้นการสอนงาน (Coaching) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ควรพัฒนาทักษะนี้ให้กับผู้จัดการ เพื่อให้สามารถทำให้บุคลากรพัฒนาตัวเองได้ด้วยตัวเอง
 การเรียนรู้เคล็ดลับในการพัฒนาทักษะต่างๆจะทำให้ผู้จัดการ/หัวหน้างาน สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล และสร้างวัฒนธรรมการสอนงาน (Coaching) ให้เกิดขึ้นในองค์กร

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้นำสามารถบริหารและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อทำให้ผู้นำสร้างแนวคิดในการบริหารและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงด้วย Style ที่ เหมาะสมกับ ตัวเอง
 เพื่อพัฒนาทักษะการสอนงาน (Coaching)ในเรื่องต่างๆ ให้กับผู้จัดการ และกระตุ้นให้เกิดการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับ Style ตัวเอง
 เพื่อกำหนดโปรแกรมการสอนงาน (Coaching) ร่วมกับผู้จัดการให้สามารถนำไปใช้จริงในการสอนงาน (Coaching) บุคลากรในองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การเปลี่ยนแปลง”
         ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
       
สัญญาณการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
       
คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่?
        ผู้นำบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
 ทักษะในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์
        กำหนดประเภทของการเปลี่ยนแปลง
        สร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
        การสอนให้พนักงานจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
        การทำให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
 การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์
        การทำให้ทีมงานมองเห็นปัญหา/อุปสรรค
        การกระตุ้นให้ทีมงานลงมือทำ
        การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานสำเร็จ
        การสร้างแนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
 การสร้างเสริมและพัฒนาทักษะการสอนงาน
        เทคนิคการใช้คำถามให้ถูกจุด (Questioning)
        การรับฟังอย่างตั้งใจ (Listening)
        การให้ข้อมูลป้อนกลับของโค้ช (Feed back)
        การสนับสนุนแนวความคิดของโค้ชชี่ (Motivation)
        การสร้างเป้าหมายร่วมกัน (Goal)
 เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับการสอนงาน
        การออกแบบโปรแกรมการสอนงานของตัวเอง
        ตัวอย่างการใช้คำถามประเภทต่างๆ
        บอกเล่าประสบการณ์โค้ชชิ่ง
        Role Playing การโค้ชแบบ 1:1
        ตัวอย่างการให้คำปรึกษา อาการต่างๆของโค้ชชี่
 การบ้าน : โปรแกรมการโค้ชชิ่งในองค์กร

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตรการพัฒนาทักษะการโค้ช เพื่อการเปลี่ยนแปลง ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องสำรวจแนวความคิดเรื่อง “การเปลี่ยนแปลง” และทักษะในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ ต่อด้วยการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์ และการสร้างเสริมและพัฒนาทักษะการสอนงาน สุดท้ายเคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับการสอนงาน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น