หลักสูตรฝึกอบรม GEN Y การพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่า - หลักสูตร 1 วัน
(GEN Y)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ความรู้และทักษะทั่วไป (General Softskill) / หลักสูตรฝึกอบรม GEN Y การพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่า (GEN Y)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
Gen Y นับว่าเป็นกลุ่มบุคลากรส่วนใหญ่ในองค์กรต่างๆ ในปัจจุบันนี้ อีกทั้งจะต้องเจริญเติบโตมาแทนที่ตำแหน่งของ Gen X ซึ่งต้องขึ้นไปแทนที่ Baby Boomer ที่กำลังทยอยเกษียณอายุงานกันไปอยู่ทุกๆ ปี ดังนั้น Gen Y จึงถูกคาดหวังการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มีผลงานตามที่หัวหน้าต้องการ แต่ดูเหมือนว่าการกระทำของ Gen Y จะไม่เข้าตาหัวหน้าสักเท่าไร
การพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่ Gen Y คุ้นเคยมากที่สุด เพราะเจริญเติบโตมากับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความถนัดที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองตามเป้าหมายที่ตัวเองอยากทำมากกว่ารอคำสั่งจากหัวหน้างาน จึงทำให้เกิดความขัดแย้งกันอยู่บ่อยๆ ดังนั้น Gen Y ที่ชาญฉลาดจะเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นเพื่อให้สามารถสื่อสารความต้องการของตัวเองได้อย่างชัดเจน 
การปรับเปลี่ยนแนวความคิดที่รอให้ผู้อื่นยอมรับมาเป็นการพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าเป็นที่ต้องการขององค์กร จึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่ Gen Y ควรพิจารณา เพราะนอกจากจะได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่แล้ว ยังทำให้หัวหน้างานยอมรับมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้น Gen Y จึงควรก้าวข้ามหลุมพรางทางความคิดที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของตัวเองไปให้ได้ ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเอง 
การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันมีความรวดเร็วซึ่งเหมาะกับ Gen Y มากที่สุด ที่ชอบการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ไม่ชอบอะไรที่จำเจ ดังนั้น Gen Y จึงควรเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ตามบุคลิกลักษณะของตัวเอง

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสามารถนำศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้ในการปฏิบัติงานและ ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นหลุมพรางความคิดเชิงลบของตัวเองและนำเทคนิคที่ได้เรียนรู้ ไปปรับใช้เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบแนวทางปฏิบัติตัวใหม่ เพื่อเป็น Gen Y ที่มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับและต้องการขององค์กร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Generation Y คนรุ่นใหม่ในองค์กร
      อบรม สัมมนา Baby Boomer 
      อบรม สัมมนา Generation X 
      อบรม สัมมนา Generation Y 
      อบรม สัมมนา Gen….?

เรียนรู้และเข้าใจศักยภาพที่ยังไม่ได้นำมาใช้
      อบรม สัมมนา แนวความคิดผิดๆ ของ Gen Y
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นศักยภาพ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างแนวคิดใหม่
      อบรม สัมมนา Workshop: เปลี่ยนความคิดพลิกชีวิตคุณ

สร้างทัศนคติเชิงบวกกับสภาพแวดล้อมต่างๆ
      อบรม สัมมนา งานของคุณ
      อบรม สัมมนา เพื่อนร่วมงานของคุณ
      อบรม สัมมนา หัวหน้าของคุณ
      อบรม สัมมนา ชีวิตของคุณ
      อบรม สัมมนา Workshop: ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเสียใหม่

พัฒนาศักยภาพในตัวคุณ
      อบรม สัมมนา การมีเป้าหมายที่ชัดเจน
      อบรม สัมมนา สร้างแรงบันดาลใจในงานที่ทำ
      อบรม สัมมนา เลิกจินตนาการเชิงลบ ลงมือทำทันที
      อบรม สัมมนา มองปัญหา / อุปสรรคเป็นเรื่องท้าทาย
      อบรม สัมมนา การเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา Role Playing: การพัฒนาศักยภาพของตัวเอง

การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยทำให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที 
เนื้อหาของหลักสูตรถูกถ่ายทอดหลากหลายวิธี เช่น
      อบรม สัมมนา การบรรยาย : ทำให้เห็นภาพ และ เข้าใจทฤษฎีอย่างรวดเร็ว 
      อบรม สัมมนา Workshop : ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง 
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออก ทางความคิดเห็นในที่ประชุม 
      อบรม สัมมนา Role Playing : มองเห็นผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในทันที
วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ มองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลง พัฒนาตัวเองด้วยตัวเอง สามารถตั้งเป้าหมายและแผนงานในการพัฒนาตัวเอง จนเกิดเป็นความรับผิดชอบในเป้าหมายของตัวเอง

กำหนดแบบฝึกฝน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญ และกลายเป็นธรรมชาติในที่สุด


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร
พนักงานทั่วไป

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. สิริพร เข็มแก้ว

วิทยากรอิศระ

อ. จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดำรงชัยกุล

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง