ผลงานฝึกอบรม - Thinking Mindset and Solution Tools

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Thinking Mindset and Solution Tools

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       2 กรกฎาคม 2561       197       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การประยุกต์ Thinking Mindset & Solution Tools กับเหตุการณ์จริง

ช่วงเช้าผู้เรียนอยู่กับบรรยากาศความเงียบ ไม่มีกิจกรรมเครื่องเล่นชวนสนุก มีแต่ให้คิด คิด คิด คิดถึงเรื่องตัวเอง จนผู้บริหารบางท่านแอบทัก (เล็กๆ)

แต่หลังทำWorkshopและนำเสนอแนวทางจัดการปัญหาด้วยเครื่องมือและหลักคิดที่ได้เรียนรู้ ทำให้แต่ละคนเริ่มมองเห็นผลลัพธ์ของความเงียบในช่วงเช้า

จากโฟกัสปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เปลี่ยนเป็นสนใจสาเหตุภายใน (ตัวเอง) ที่เปลี่ยนแปลงได้ทันที
จากใช้ประสบการณ์ที่เคยชิน มาค้นหาข้อมูล ข้อเท็จจริงที่สำคัญมาวิเคราะห์เพิ่มเติม
จากแก้แต่ปัญหาเดิมๆซ้ำ (แต่ไม่หาย) มาเข้าใจกรอบความคิดตัวเองและลองขยับออกนอกกรอบดูบ้าง

แม้วันนี้จะพรีเซนต์ได้เพียงบางส่วน (จาก20กลุ่ม) แต่ก็คุ้มค่าต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีคิดและวิธีการแก้ปัญหาที่แต่ละกลุ่มเลือกใช้ครับ