ผลงานฝึกอบรม - Appreciative Inquiry Coaching

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Appreciative Inquiry Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       10 กรกฎาคม 2561       519       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

คนทุกคนมีสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับเขาเอง

กระบวนการค้นหาตัวเอง เพื่อนำสิ่งที่ดีที่สุด มาประยุกต์ใช้กับการบรรลุความสำเร็จในเรื่องต่างๆของตัวเอง ขอเรียกว่า Appreciative Inquiry Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching Process) มุ่งเน้นศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

กระบวนการค้นหาสิ่งที่ดีที่สุด (Appreciative Inquiry) เชื่อว่า สิ่งต่างๆ รอบๆ ตัวเรา มีเรื่องดีๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ หากเราใช้คำถามเชิงบวกกับตัวเอง

วันนี้เป็นการนำ 2 หลักการ มาใช้ร่วมกัน เพื่อสร้างแนวทางของตัวเอง สู่เป้าหมายที่ตั้งใจ