ผลงานฝึกอบรม - Coaching for High Performance

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Coaching for High Performance

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       18 กันยายน 2561       549       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Coaching for High Performance

ผู้เรียนได้เห็นกระบวนการโค้ชิงปฏิบัติการโค้ชจริง ทำให้ตั้งใจนำไปใช้ดำเนินการโค้ชกับทีมงานของตัวเองทันที

การโค้ชให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี...สามารถใช้ใน Daily Operation และ รอบการประเมินผลงานประจำปี เพื่อคอยช่วยเหลือให้ทีมงานบรรลุ KPI ของตัวเองได้อย่างมั่นใจ

วันนี้เสริม Value Coaching และ Keywords Coaching เพื่อให้ผู้บริหารได้เห็นรูปแบบการโค้ชที่หลากหลายมากขึ้น