ผลงานฝึกอบรม - Happy Money

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Happy Money

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       8 กรกฎาคม 2562       536       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Train The Trainer(หลักสูตร Happy Money) วันที่ 2

เตรียมให้ผู้เรียนได้ออกแบบกระบวนการสอนและเทคนิคการสอนเพิ่มเติม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์การสอนหลายแบบ เช่น
1. การสอนใน Class ปกติ
2. การสอนแบบกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ
3. การสอนแบบให้คำปรึกษา 1:1

สรุปสิ่งที่ผู้เรียนในฐานะวิทยากร ต้องไปดำเนินการ คือ?
การเขียน Course Outline ของตัวเอง
การจัดทำสไลด์รายละเอียดของตัวเอง
การออกแบบแนวการสอนด้วยกิจกรรมเพิ่มเติม
การสร้างกระบวนการสอนในสไตล์ตัวเอง
การผลิตเครื่องมือประกอบการสอน

หลังจากเรียนวันนี้แล้ว ผู้เรียนจะได้นำไปดำเนินการด้วยตัวเอง แล้วจะคอยติดตามนะครับ