ผลงานฝึกอบรม - Creative Problem Solving

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Creative Problem Solving

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       5 กันยายน 2565       262       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้บรรยายออนไลน์อีกหลักสูตรหนึ่งของลูกค้า Creative Problem Solving

โดยแก่นของหลักสูตรนี้อยู่เกิดจากประสบการณ์ที่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่พบมักจะเกี่ยวกับคุณภาพของงานเช่น
- งาน/สินค้าไม่ตรงมาตรฐาน
- ของเสียเกินที่กำหนด
- การส่งของผิดพลาด ไม่ครบ
- เอกสารผิด ไม่ครบถ้วน
- อัตราการลาออกพนักงานสูง
- จำนวนชม.Breakdown เครื่องจักร

ดังนั้นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพจึงควรแนวทางจัดการอย่างยั่งยืนมากกว่าการจัดการที่หวังผลระยะสั้น(เฉพาะหน้า) ที่สุดท้ายแล้วปัญหาก็มักจะวนมาเกิดซ้ำ
แนวทางจัดการปัญหาด้านคุณภาพอย่างยั่งยืนเริ่มจาก

การควบคุมคุณภาพ -?การปรับปรุงคุณภาพ -?การประกันคุณภาพ

โดยใช้เครื่องมือจัดการด้านคุณภาพอย่าง 7 QC Tools มาช่วยในการบ่งชี้และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ก่อนจะค้นหาแนวทางปรับปรุงด้วยหลัก PDCA
วันนี้สอนเป็นรุ่นที่สองเริ่มรู้สึกเชื่อมโยงสไลด์ได้ลื่นไหลมากขึ้นครับ