บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     7 กันยายน 2561     1,559     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง

โค้ชชีวิตตัวเอง (Coach yourself) กันดีไหมครับ?

วันนี้ขอนำเสนอแนวความคิดเกี่ยวการโค้ชตัวเองที่ผมใช้ สร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ผ่านโมเดลหนึ่งที่ผมเรียกว่า "บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง" สามารถเริ่มเปลี่ยนที่ จุดใด จุดหนึ่ง ก็มีผลทำให้บรรลุเป้าหมายได้ หากเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนบนบ้านหลังนี้ครับ

ฐานของบ้าน คือ ทรัพยากร (Resource) ที่เป็นของเรา ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) เมื่อมีการเพิ่มเติม หรือ ปรับเปลี่ยน 2 อย่างนี้ ก็จะทำให้ส่งผมกระทบไปที่ ความเข้าใจใหม่ (Perception) และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมใหม่ให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย (Goal)

ตัวบ้าน คือ ความเข้าใจ (Perception) ที่ติดตัวเราอยู่ตลอดเวลา ประกอบไปด้วย คุณค่า ความเชื่อ และความรู้สึกของเรา ทำให้ส่งผลถึงมุมมองที่มีต่อสถานการณ์และถูกแสดงออกมาที่พฤติกรรมของเรา หากไม่บรรลุเป้าหมาย เราอาจเลือกเปลี่ยนแปลง คุณค่าในตัวเองให้เหมาะสม และ/หรือ ความเชื่อที่มีพลังเพิ่มขึ้น และ/หรือ สร้างความรู้สึกที่ดี พฤติกรรมก็เปลี่ยนแปลงได้ครับ

บริเวณที่รองรับหลังคาบ้าน (เป้าหมาย) คือ สถานการณ์และพฤติกรรมที่มีผลโดยตรงกับจุดมุ่งหมายของเรา เราสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 อย่างได้ทันที จุดมุ่งหมายที่ได้รับ ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย

การเข้าใจโครงสร้างของบ้านแห่งการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง ทำให้เราสามารถเลือกเปลี่ยนจุดที่เหมาะสมบริเวณต่างๆของบ้านได้ง่ายขึ้น โดยในสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในแต่ละครั้งครับ

คุณคิดอย่างไรกับ "บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง" หลังนี้บ้างครับ?

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การเปลี่ยนแปลงโค้ชชีวิตCoach yourself

แสดงความคิดเห็น