องค์ประกอบที่สำคัญของหน้าที่

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     21 มิถุนายน 2562     1,592     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    องค์ประกอบที่สำคัญของหน้าที่

     การทำหน้าที่ใด หน้าที่หนึ่ง ควรให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรบ้าง?

     ผมมีหลักการคร่าวๆ ของตัวเอง เมื่อต้องทำหน้าที่ใดๆ ก็ตามมักพิจารณาองค์ประกอบเหล่านี้ให้ครบถ้วน เพื่อให้การพัฒนาตัวเองในเรื่องนั้นๆ ทำได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นครับ

องค์ประกอบที่สำคัญของหน้าที่ต่างๆ คือ
     1. หลักการที่สำคัญของหน้าที่นั้นๆมีอะไรบ้าง?
     2. บทบาทที่สามารถใช้ได้ในแต่ละหน้าที่นั้น มีอะไรบ้าง?
     3. ทักษะที่สำคัญของหน้าที่นั้นต้องพัฒนาเรื่องอะไรบ้าง?
     4. กระบวนการที่ใช้ระหว่างทำหน้าที่นั้นเป็นแบบไหน?
     5. เครื่องมือของตัวเองที่ใช้ประกอบการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ขึ้น คืออะไร?


     การพัฒนาตัวเอง ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ แล้วพิจารณาองค์ประกอบเหล่านี้อย่างครบถ้วนแล้ว ทำให้ผมเองมีหน่วยวัดที่ใช้พัฒนาตัวเองได้ชัดเจนขึ้นครับ

     หากท่านต้องการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีขึ้น ลองพิจารณาองค์ประกอบเหล่านี้ดูซิครับ อาจเห็นเรื่องที่พัฒนาตัวเองเพิ่มเติมได้อีกนะครับ

     ขอเชิญชวนให้นำไปประยุกต์ใช้ดูครับ แล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมกันครับ

แสดงความคิดเห็น