เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     26 สิงหาคม 2562     1,993     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ

        วันนี้อยากมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้เทคนิคการบริหารและจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเองโดยผมมักใช้สมการนี้ในการปฏิบัติครับ

E + R = O
E (Event) : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเกี่ยวข้องกับเรา
R (Response) : การโต้ตอบของเรากับเหตุการณ์นั้นๆ
O (Outcome) : ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง        เมื่อก่อนผมมักใช้เหตุการณ์หรือบุคคลที่มาเกี่ยวข้องเป็นจุดตัดสินใจในการโต้ตอบกับสิ่งนั้นๆ ทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นออกมาไม่ดีเท่าที่ควร ถ้าเรื่องนั้น เหตุการณ์นั้นหรือบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบ หรือรู้สึกไม่ดี

        การเรียนรู้สมการ E + R = O นี้อย่างกระจ่างชัดเจนแล้ว ทำให้ผมเข้าใจและยอมรับได้ว่า ทุกอย่างเป็นผลลัพธ์มาจากการตอบสนองของเรา ไม่ใช่ที่ตัวเหตุการณ์เพียงอย่างเดียว เพราะเหตุการณ์ เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ แต่เราสามารถควบคุมการตอบสนองของเราได้ เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นไปตามที่ต้องการ เช่น

        (เดิม) : เจอกับเรื่องงานยากและมีปัญหาอุปสรรค ถ้าเราตอบสนองด้วยความกังวล ว่าจะทำไม่สำเร็จหรือทำไม่ได้ ผลลัพธ์ของงานก็จะไม่เกิด เพราะเราหยุดการทำไปแล้ว
        (ใหม่) : เจอเรื่องยากมีปัญหาอุปสรรค ผมต้องการผลลัพธ์ให้ออกมาดี ผมก็ตอบสนองด้วยการเรียนรู้เพิ่มเติม และระวังไม่ให้งานมีปัญหาเพิ่มขึ้น สอบถามผู้ที่รู้แล้วลงมือปฏิบัติด้วยความมั่นใจ ผลลัพธ์ของงานก็จะเกิดขึ้น

        ผมเชื่อเต็มร้อยครับว่า การตอบสนองของผมสำคัญกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของผมมากกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

        แนวความคิดนี้ช่วยทำให้ผมพัฒนาตัวเองในหลายๆ เรื่องเพิ่มขึ้น เพราะตั้งใจตอบสนองสิ่งต่างๆด้วยวิธีการที่เป็นประโยชน์กับตัวเองมากกว่า การปล่อยให้เหตุการณ์มีอิทธิพลเหนือตัวเราครับ

แสดงความคิดเห็น