เทคนิคการบริหารจัดการ หลักสูตรให้มีความน่าสนใจกับผู้เข้าฝึกอบรม

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     10 ตุลาคม 2561     1,839     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    เทคนิคการบริหารจัดการ หลักสูตรให้มีความน่าสนใจกับผู้เข้าฝึกอบรม

หลักสูตรที่น่าสนใจเกิดจาก
เกิดจากความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่
ผู้เข้าฝึกอบรมมองเห็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวเอง
ผู้บริหารเห็นความสำคัญและเป็นผู้ตัดสินใจเลือก
หัวหน้างานช่วยผลักดันให้เกิดหลักสูตรนี้ขึ้น
เนื้อหาของหลักสูตรสามารถแก้ไขปัญหาปัจจุบันได้

“HRD สามารถดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดหลักสูตรเป็นที่น่าสนใจ”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่น่าสนใจเกิดจาก
กำหนดโจทก์ (ความต้องการ) ให้ชัดเจนจากทุกฝ่าย
ระบุสาเหตุของปัญหาที่ต้องการแก้ไขด้วยการฝึกอบรม
รวบรวมหัวข้อสำคัญ (Competency) ที่ต้องการพัฒนา
ค้นหาหลักสูตรที่สามารถปิด Competency นี้ได้
ประเมินแนวทางการฝึกอบรมที่ผู้เล่นมีส่วนเกี่ยวข้องต้องการ
สรุปข้อมูลสำคัญต่างๆ ของแต่ละหลักสูตร
ดำเนินการตามขั้นตอนการอนุมัติจากผู้บริหาร

“หลักสูตรจะมีความเหมาะสม ตรงความต้องการ หากทำกระบวนการครบ”

หัวข้อสำคัญในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ชื่อหลักสูตรที่โดนใจ
เนื้อหาหลักสูตรที่เป็นประเด็นสำคัญ
แนวทางการฝึกอบรม (ประเภท)
ตัวอย่างสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการอบรม
 ข้อมูลวิทยากรที่ดึงดูดความสนใจ
ประโยชน์ที่ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับ
วัน-เวลา การฝึกอบรมที่ชัดเจน

“การเขียนหัวข้อสำคัญให้ดูน่าสนใจ จะสามารถจูงใจผู้เรียนได้”

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  HRDCompetencyหลักสูตรฝึกอบรม

แสดงความคิดเห็น