Thinking Style for Problem Solving

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     12 ธันวาคม 2562     752     0

        เวลาเกิดปัญหา สมองของเราก็มักจะหาทางออกจากปัญหา เพียงแต่ สมอง ของแต่ละคนอาจมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาไม่เหมือนกัน แล้วเรามีรูปแบบในการเผชิญกับปัญหาอย่างไร

          บางคนใช้ สมองสีเขียว ก็อาจเริ่มจากมองหาคู่มือ มาตรฐาน หรือแนวทางการแก้ไข ที่ตรงหรือสอดคล้องกับปัญหาที่เจอ มาใช้แก้ปัญหาตามขั้นตอน
          บางคนใช้ สมองสีแดง ก็จะดูว่ามีใครเกี่ยวข้อง มีใครที่เราจะขอความคิดเห็น ขอความช่วยเหลือ ขอการสนับสนุน เผลอๆ อาจชักชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพราะปัญหาเป็นเรื่องของทุกคน
          บางคนใช้ สมองสีน้ำเงิน ก็จะสนุกกับการแก้ปัญหา เพียงอาจจะต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้เห็นปัญหาที่แท้จริงได้ชัดเจนมากขึ้น แล้วสร้างกลยุทธ์ที่จะแก้ปัญหาอย่างมีหลักการ
          บางคนใช้ สมองสีเหลือง ก็อาจจะมองภาพปัญหากว้างๆ เน้นที่ผลลัพธ์สุดท้าย มากกว่ารายละเอียด รีบลงมือแก้ปัญหาไป ปรับปรุงไป จนกว่าจะแก้ปัญหาได้สำเร็จ

        การใช้แนวทางที่เราถนัด ย่อมช่วยให้เราแก้ปัญหาที่เราเจอได้อย่างมั่นใจ แต่ในบางครั้ง เราแค่อาจเผลอไม่ได้ใช้ สมอง คิดแก้ปัญหา แต่ใช้สัญชาตญาณ ในการตอบสนองกับปัญหา ทำให้บางคนเจอปัญหาแล้ว อาจเผลอ ต่อสู่ ถอยหนี เสแสร้ง แกล้งตาย โดยไม่ตั้งใจ

        วันนี้ก่อนจะเริ่มต้นแก้ปัญหา อาจจะต้องช้าลงอีกนิด แล้วถามตนเองว่า เรากำลัง คิด หรือกำลังใช้ สัญชาตญาณ กับปัญหาที่อยู่ตรงหน้า แนวทางที่เรากำลังเลือกใช้ เป็นการแก้ ชะลอ ยับยั้ง ปรับปรุง ป้องกัน หรือหนี จากปัญหาอยู่กันแน่

        หากเราไม่ทันรู้ตัว ปัญหา อาจจะยังเป็น ปัญหา อยู่ต่อไป

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  สมองการแก้ปัญหาทักษะการคิด

แสดงความคิดเห็น