หลักสูตรฝึกอบรม Lean Manufacturing Management - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Other / Lean Manufacturing Management

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้ระบบการบริหารโรงงานโดยใช้ระบบลีน การเข้าใจหลักการ และเป้าหมายของการทำระบบลีน รวมไปถึงการทำระบบลีนเพื่อได้ผลประโยนช์สูงสุดต่อโรงงาน

วัตถุประสงค์
สร้างความเข้าใจระบบลีนทั้งระบบ เรียนรู้แนวทางพัฒนาโรงงานโดยใช้กิจกรรมลีน/ ไคเซน เข้าหลักการแยกกิจกรรมที่ก่อและไม่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสินค้า พร้อมกับรู้การกำจัด และพัฒนา

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Lean Assessment ระบบ แนวคิด และการประเมินแบบลีน
 Value Stream Mapping สายธารแห่งคุณค่า
 Lean Tools กล่องเครื่องมือของลีน
 Game & Activity เกม กิจกรรมจำลองงาน
 Continuous Flow ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง (ชิ้นเดียวไป)
 Pull System ระบบดึงงาน(สินค้า) โดยลูกค้า
 Continuous Improvement การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
 Game & Activity เกม กิจกรรมจำลองงาน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Leanระบบลีนการบริหาร

แสดงความคิดเห็น