หลักสูตรฝึกอบรม QCC Kaizen - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / QCC Kaizen

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารคุณภาพทั้งคุณภาพสินค้า บริการและคุณภาพของงาน ด้วยวิถี QCC ซึ่งเป็นระบบการพัฒนา ควบคุมคุณภาพให้อยู่ในระดับที่ดี ตามความคาดหวังของลูกค้าด้วยกิกรรมกลุ่มย่อยที่เกิดจากความต้องการของพนักงานผู้ผลิตกลุ่มเล็กๆ รวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมหนึ่งๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของไคเซ็นคือทำการพัฒนาจุดเล็กๆ ที่ส่งผลกระทบวงกว้าง และสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนทั่วทั้งองค์กร

วัตถุประสงค์
1.เรียนรู้การจัดตั้งกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
2.รู้จักการใช้ข้อเท็จจริงในการควบคุมคุณภาพ
3.รู้จักเครื่องมือคุณภาพทั้ง 7

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 What is Quality Control Circle? QCC คืออะไร
 Quality Factors ปัจจัยคุณภาพ (4M + 1E)
 Kaizen Concept หลักการของไคเซ็น
 PDCA Circle
 วงจร PDCA
 7 QC Tools (3 for details) รู้จักกับเครื่องมือคุณภาพทั้ง 7
 ลงรายละเอียด 2 เครื่องมือ (แผนภูมิก้างปลา และแผ่นตรวจสอบ)
 ขั้นตอนการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC และดำเนินงาน Kaizen  

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม (แทรกในเนื้อหา)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : QCCKaizenการบริหาร

แสดงความคิดเห็น