ผลงานฝึกอบรม - Lean Mindset

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Lean Mindset

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       17 พฤษภาคม 2561       347       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

นน.ลดไป 5 กก.คุณดีใจหรือไม่ ???
นน.ที่ลดไป 5กก.มาจากการเอาของเสียออก(ไขมัน)
นน.ที่ลดไป 5กก.มาจากการเอาของดีออก(กล้ามเนื้อ)

ผลลัพธ์สุดท้ายเหมือนกันคือนน.ลด แต่ระหว่างทางแตกต่างกันคือความยาก-ง่ายของกระบวนการLean เพื่อเอาของเสียออกจากร่างกาย

อีกประเด็นที่สำคัญคือ "Lean Mindset" เห็นประโยชน์และยินดี&มุ่งมั่นทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเพื่อขับของเสียออกไปจนบรรลุเป้าหมาย

เชื่อมโยงมาที่การบริหารงานก่อสร้างด้วยการจัดการแบบลีนบนหลักการคล้ายกัน

- ตระหนักถึงความสำคัญของการลดความสูญเสียในงานก่อสร้าง
- ความแตกต่างของงานที่ไม่เกิดคุณค่าแต่จำเป็นต้องทำและไม่จำเป็นต้องทำ..เพื่อเลือกกำจัดงานที่เป็นของเสีย
- การเข้าใจกระบวนการทำงานของตัวเองบนเครื่องมือเกี่ยวกับลีน(Lean Solution Tools) เพื่อประยุกต์ใช้กับโครงการที่รับผิดชอบอยู่

ดีใจครับที่ช่วงท้ายในการทำ Project Assignment ผู้เรียนสามารถกำหนด"งาน"ที่จะไปกำจัดลดความสูญเสียด้วยเป้าหมายและแนวทางของลีนได้ทันทีครับ