ผลงานฝึกอบรม - Leadership Fundamental Program

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Leadership Fundamental Program

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       16 มกราคม 2562       718       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

KONE Leadership Fundamental Program วันที่2

"Strategic Solution Tools"

หลังจากเมื่อวานได้จบ Part ของการทำ Goal Setting ของโปรแกรมและการสำรวจและขยับ Mindset (เดิม) ปัจจุบันไปสู่Mindsetใหม่ ที่สอดคล้องกับทิศทางตามเป้าหมาย

วันนี้เตรียมลงในส่วนของ Methodology ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ Situations ปัจจุบัน

ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้จัดการ

เข้าใจแก่น...ของแต่ละ Solution Tools
เข้าใจบริบทและกรอบความคิดตัวเอง ผ่านการทำ Workshop ในเชิง Practical
มีแนวทาง...ในการนำToolsไปทำ Project Assignment กับ Situation จริงตามที่ผู้บริหารคาดหวังอยากเห็นแนวความคิดใหม่ๆของกลุ่มผู้เรียน

เทคนิคการถ่ายทอดและกระตุ้นจูงใจผู้เรียนให้ได้ผลลัพธ์ตาม Objective ถือเป็นความสนุกและท้าทายของวิทยากร&โค้ชด้วยเช่นกันครับ