ผลงานฝึกอบรม - HRD as Coach and Mentor

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - HRD as Coach and Mentor

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       5 กรกฎาคม 2562       473       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตร HRD as Coach&Mentor 1 วัน ครอบคลุมเทคนิคการโค้ชเต็มรูปแบบ

ความหมายและนิยามของการโค้ช สามารถหาอ่านและศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือ ?โลกการโค้ช (The World of Coaching)? ที่แจกเป็นเอกสารประกอบให้ในวันนี้

ทักษะการโค้ชด้วยการใช้คำถามในรูปแบบต่างๆ สามารถใช้หนังสือ ?คำถามทรงพลัง(Powerful Question)? ฝึกฝนด้วยตัวเองต่อไปได้ด้วยตัวเอง

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับใน Class วันนี้ จึงเป็นหลักการที่เป็นแก่นที่มาของการโค้ชเชิงลึก พร้อมกับการโค้ชใน Class เพื่อให้ผู้เรียนถอดบทเรียนการโค้ช โดยการเชื่อมโยงหลักการต่างๆ ด้วยตัวเอง

การโค้ชด้วยเครื่องมือประกอบการโค้ชต่างๆ ทำให้ผู้เรียนเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น

ดีใจที่ผู้เรียนเริ่มเข้าใจ ?การโค้ชที่ถูกต้อง? และมองเห็นความแตกต่างของการโค้ชอย่างแท้จริงมากขึ้นด้วยตัวเองครับ