ผลงานฝึกอบรม - Analytical Thinking for Understand Situation

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Analytical Thinking for Understand Situation

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       18 กรกฎาคม 2565       330       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

อีกหนึ่งหลักสูตรการคิดวันนี้
.
เมื่อต้องสอนหลักสูตรการคิด ผมมักจะเริ่มต้นด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของสมองเมื่อต้องตัดสินใจกับสถานการณ์ต่างๆ
"ระบบเร็ว" กับ "ระบบช้า" คือหลักพื้นฐานที่จะชวนให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ระบบคิดของตัวเองอย่างง่าย
ระบบเร็วเป็นระบบที่สมองตัดสินใจอย่างรวดเร็วโดยอาศัยความเคยชิน ประสบการณ์ หรืออารมณ์ ณ ตอนนั้น
ส่วนระบบช้าเป็นระบบที่สมองต้องอาศัยข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์มาวิเคราะห์และประเมินทางเลือกก่อนตัดสินใจ
ทั้งสองระบบเหมาะกับสถานการณ์ต่างกัน
และด้วยกรอบความคิดของการจัดการกับสถานการณ์ที่ยุ่งยาก ซับซ้อน คลุมเครือ ของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน
บางคนไม่ชอบคิดอะไรที่ซับซ้อนยุ่งยาก บางคนรู้สึกไม่ชอบ ไม่พอใจ ไม่มั่นใจ ก็มักจะใช้ระบบเร็วตัดสินใจ (โดยไม่สนใจข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง)
บางคนมองสถานการณ์ที่ซับซ้อนเป็นความท้าทาย โอกาสในการเรียนรู้ พัฒนา หรืออยากจะก้าวข้ามให้ได้ ก็มักจะสำรวจ ค้นหา ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เพื่อทำความเข้าใจให้มากที่สุด ก่อนตัดสินใจ (โดยอาจมีประสบการณ์ในอดีตมาประกอบการพิจารณาด้วย)
.
.
โดยรวมแล้ว กรอบความคิดของการคิดวิเคราะห์ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตัดสินใจ
ส่วนเครื่องมือประกอบการคิดวิเคราะห์เปรียบเสมือนเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยให้การคิดวิเคราะห์สถานการณ์มีความละเอียดและเข้าใจภาพรวม ภาพกว้างของสถานการณ์มากยิ่งขึ้นครับ