ประเภทของเป้าหมาย 5 ระดับ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     5 กรกฎาคม 2562     5,149     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    ประเภทของเป้าหมาย 5 ระดับ

     เป้าหมายที่เป็นของเรามีความแตกต่างกันในระดับต่างๆ กัน สร้างความรู้สึกที่แตกต่างกัน ตอนลงมือทำจริงหรือไม่?

     หลายคนอาจไม่เคยสังเกตว่า เรามีเป้าหมายที่สร้างความรู้สึกแตกต่างกันอยู่นะ!

     ประสบการณ์การโค้ชตัวเอง (Self Coaching) และดำเนินการโค้ชผู้บริหาร (1:1 Executive Coaching) ทำให้ผมสามารถแยกแยะประเภทของเป้าหมายได้เป็น 5 แบบดังนี้ครับ

     ระดับที่ 1 เป้าหมายที่เป็นของผู้อื่น : เป้าหมายนี้ถูกกำหนดให้เราต้องทำตามความรับผิดชอบ โดยที่เรายังไม่ได้รู้สึกว่า เป็นเป้าหมายของเรา ทำให้เกิดความรู้สึกว่า "เป็นภาระ" แต่ก็เต็มใจทำ เพราะเป็นคนรับผิดชอบครับ

     ระดับที่ 2 เป้าหมายที่ไร้แผนงาน : เป้าหมายประเภทนี้เป็นของเราแล้ว แต่ยังไม่ได้กำหนดแผนงานที่ชัดเจน อาจรอแรงบันดาลใจ และ/หรือ ความพร้อมอื่นๆที่เป็นปัจจัยภายนอก ทำให้รู้สึกเลื่อนลอย และพร้อมจะเลิกได้ทุกเมื่อครับ

     ระดับที่ 3 เป้าหมายที่ตั้งใจทำให้เสร็จ : เป้าหมายลักษณะนี้ดีมาก มีแนวโน้มที่จะทำได้สำเร็จจริงๆ เพราะเกิดจากแรงบันดาลใจภายใน และมีแผนงานรองรับชัดเจน ทุกอย่างลงตัว เพียงแต่ว่า เป็นเป้าหมายที่หวังผลลัพธ์จากความตั้งใจมากเกิน พอมีเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจ หรือไม่เป็นไปตามแผน จะเครียดมาก กังวลไปหมด ทำให้ลงมีทำแบบเอาชนะอย่างเดียว ขาดสติครับ

     ระดับที่ 4 เป้าหมายที่มองเห็นผลลัพธ์ : เป้าหมายนี้ สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองก่อนลงมือทำ เพราะจิตใต้สำนึกมองว่า "ทำได้แน่นอน!" จึงเกิดความรู้สึกท้าทายในสิ่งที่จะลงมือทำครับ

     ระดับที่ 5 เป้าหมายที่รู้สึกในคุณค่า : เป้าหมายนี้มีความสุข ตั้งแต่เริ่มลงมือทำเลยครับ เพราะจดจ่อที่เรื่องที่ทำอยู่ คือ คุณค่าที่เกิดขึ้น ทั้งตัวเอง ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ไม่ได้คิดถึงผลลัพธ์ เพราะรู้สึกถึงผลลัพธ์ที่ดีตลอดเวลาที่ทำครับ     ผมใช้ความรู้สึกที่เกิดขึ้น เป็นตัวกำหนดคุณภาพและประเภทของเป้าหมายของตัวเองครับ แล้วค่อยๆ พัฒนาเป้าหมายให้ได้ระดับที่ 5 ให้เพิ่มขึ้นครับ

แสดงความคิดเห็น