อีโก้ EGO

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     5 กรกฎาคม 2562     3,279     0

     ผมเป็นคนมีอีโก้ (EGO) คนอื่นเลยมองว่า หยิ่ง ดื้อ หลงตัวเอง ก้าวร้าว!

     อีโก้ (EGO) คือ การถือตัวเองเป็นสำคัญ!

     การใช้อีโก้ของตัวเรากับผู้อื่น เท่ากับว่า ต้องการให้ผู้อื่น "เชื่อและคิด" เหมือนเรา จึงอาจไปขัดกับอีโก้ที่เป็นของเขาเช่นเดียวกัน มุมมองของเขาเลย มองว่า "เราหลงตัวเอง ใช้ความคิดของตัวเองเป็นหลัก" เท่ากับว่า ต่างคนต่างใช้อีโก้ของแต่ละคน

     ผมไม่สามารถ ห้ามความเชื่อและความคิดของใครในการมองพฤติกรรมของผมได้ และไม่คิดที่จะเปลี่ยนความเชื่อและความคิดของใคร เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เรื่องเหล่านี้ ต้องเกิดจากความเต็มใจของเขาครับ กระบวนการโค้ชช่วยทำให้เขาเลือกเปลี่ยนเองได้ครับ

     ผมใช้อีโก้ (ego) กับตัวเองเท่านั้นครับ! เพราะอีโก้ของผมช่วยให้ผมมี ความเชื่อมั่น ภูมิใจ มีความสุข ในความเป็นตัวของตัวเองครับ!

การใช้อีโก้ของผมจึงแยกเป็น 2 บทบาทครับ
     1. การมีบทบาทผู้สนทนากับผู้อื่น ผมใช้อีโก้ของตัวเอง เพื่อการสร้างความเข้าใจ ความเชื่อและความคิด ที่แตกต่างของคู่สนทนาแล้ว ปรับจูนให้สอดคล้องเหมาะสมกันมากขึ้นครับ โดยใช้อีโก้ของตัวเองเฉพาะที่สอดคล้องกับคู่สนทนาเท่านั้น ส่วนอีโก้ที่ไม่สอดคล้องก็เก็บเอาไว้ ไม่นำมาใช้ครับ
     2.การมีบทบาทผู้สนทนากับตัวเอง ผมใช้อีโก้ของตัวเองเต็มที่ เพื่อสร้างความรักตัวเองให้สามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคที่เจออยู่ไปสู่เป้าหมายครับ

อีโก้ EGO

     การเข้าใจอีโก้ของตัวเองอย่างมีสติ ช่วยทำให้ผมเข้าใจอีโก้ของผู้อื่นอย่างมีสติมากขึ้นครับ การใช้สติในการพิจารณาอีโก้ของตัวเองในเหตุการณ์ต่างๆ ช่วยให้ผมได้ฝึกสติของตัวเองบ่อยมากขึ้นครับ ผมชอบใช้อีโก้ของตัวเองในการมองผู้อื่นเพราะได้ฝึกสติของตัวเองไปด้วยว่า หากเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อใครแล้ว แสดงว่าเรากำลังใช้อีโก้ของเราอยู่ ผมก็จะถอดออกทันที แล้วไปฟังอีโก้ของเขาแทนครับ การโค้ชทำให้ผมหยุดการใช้อีโก้ของตัวเองชั่วคราว แล้วไปเข้าใจอีโก้ของเขาแทนครับ ทำให้การโค้ชมีสติอยู่กับโค้ชชี่มากขึ้นครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  อีโก้egoทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น