หลักสูตรฝึกอบรม การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Emails Writing Training Course)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ (Effective Emails Writing Training Course)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ความเป็นมาของหลักสูตร
   อีเมลเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในการสื่อสารทางธุรกิจ เพราะด้วยความประหยัดและความสะดวก เพียงแค่คุณมีอินเตอร์เนต คุณก็สามารถสื่อสารด้วยอีเมลได้ จากผู้บริหารถึงพนักงานทั่วไป ทุกคนสามารถรับและส่งอีเมลเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจได้ ในแต่ละวัน อีเมลกว่าล้านฉบับถูกส่งจากบริษัทถึงลูกค้า, จากลูกน้องถึงหัวหน้างาน, จากเพื่อนร่วมงานถึงเพื่อนร่วมงาน คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอีเมลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสื่อสารบนโลกธุรกิจ

หลักการและเหตุผล
  ทักษะการเขียนอีเมลนี้สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารทั้งชีวิตการทำงานละชีวิตส่วนตัวได้และทักษะนี้เอง คุณสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ โดยหลักสูตร “การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ” ผู้เข้าอบรมจะเข้าถึงพื้นฐานในการเขียน อาทิ เช่น การสะกด, ไวยากรณ์, การใส่เครื่องหมายวรรคตอน รวมไปถึงการจัดวางหน้า ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เริ่มเขียนอีเมลเข้าใจการเขียนและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ในที่สุด

เมื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้คุณจะสามารถ
พัฒนาความสามารถในการสื่อสารผ่านอีเมลและทำให้เนื้อหาเป็นที่เข้าใจได้ง่าย 
 เขียนอีเมลโดยผ่านมุมมองของผู้รับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
 ใช้คำและวลีที่จะพัฒนาเพื่อสื่อเนื้อหาอย่างมืออาชีพและเข้าใจง่าย 
 ประยุกต์เทคนิคการเขียนให้สามารถปรับเนื้อหาจากเชิงลบมาเป็นเชิงบวก 
 ใช้กลวิธีเพื่อตรวจการเขียนให้ถูกต้องในเรื่องการสะกด, การใส่เครื่องหมายวรรคตอน รวมถึงไวยากรณ์


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เขียนอย่างไรให้ตรงประเด็น 
 หลักการเขียนเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับไวยากรณ์
 วางแผนอย่างไรก่อนเริ่มเขียน 
การส่งเอกสารอื่นแนบกับอีเมลให้มีประสิทธิภาพ 
 จัดระเบียบให้ inbox ของคุณ
 วิธีขึ้นต้นลงท้ายแบบมืออาชีพได้ไม่ยาก 
 เรียนรู้ว่าเมื่อไหร่บ้างที่เราไม่ควรใช้อีเมลในการสื่อสาร

สื่อและวิธีการเรียนรู้
หลักสูตรนี้ออกแบบมาโดยรวบรวมหัวข้อและประเด็นที่สำคัญ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาได้ฝึกเขียนผ่านแบบฝึกหัดที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมแลกระตุ้นการเรียนรู้ตามแต่ละหัวข้อที่อบรม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานในองค์กรที่ต้องการพัฒนาการเขียนอีเมลให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม