หลักสูตรฝึกอบรม Failure Mode and Effective Analysis - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Failure Mode and Effective Analysis

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เพื่อการวิเคราะห์จุดบกพร่องหรือจุดล้มเหลวและผลกระทบที่เกิดจากจุดบกพร่องหรือจุหดล้มเหลวนั้นๆ เพื่อการประเมินความเสี่ยงและความเสียหายต่อเนื่องที่มีความเป็นไปได้ จากนั้นต้องสามารถทำการเรียงลำดับความสำคัญของการจัดการความบกพร่องนั้นๆ เพื่อการทำแผนการจัดการจุดบกพร่องหรือจุดล้มเหลวที่วิกฤตอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์
1. รู้จักกระบวนการ FMEA แบบต่างๆ
2. สามารถเรียงลำดับความเสี่ยงของการจัดการข้อบกพร่อง
3. สามารถวางแผนการจัดการข้อบกพร่องหรือแก้ไขจุดล้มเหลวได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
What is FMEA?
 Objective of FMEA
 Type of FMEA
 FMEA Definition and Sample
 Failure Mode
 Risk Priority Number
 Preparation Step of Each FMEA Project
 FMEA Success Factors
 Implementing an effective of FMEA
 Workshop – FMEA project

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
 พนักงานปฏิบัติการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Failure Modeการจัดการการบริหาร

แสดงความคิดเห็น