หลักสูตรฝึกอบรม Failure Mode and Effective Analysis - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Failure Mode and Effective Analysis

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เพื่อการวิเคราะห์จุดบกพร่องหรือจุดล้มเหลวและผลกระทบที่เกิดจากจุดบกพร่องหรือจุหดล้มเหลวนั้นๆ เพื่อการประเมินความเสี่ยงและความเสียหายต่อเนื่องที่มีความเป็นไปได้ จากนั้นต้องสามารถทำการเรียงลำดับความสำคัญของการจัดการความบกพร่องนั้นๆ เพื่อการทำแผนการจัดการจุดบกพร่องหรือจุดล้มเหลวที่วิกฤตอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์
1. รู้จักกระบวนการ FMEA แบบต่างๆ
2. สามารถเรียงลำดับความเสี่ยงของการจัดการข้อบกพร่อง
3. สามารถวางแผนการจัดการข้อบกพร่องหรือแก้ไขจุดล้มเหลวได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
What is FMEA?
 Objective of FMEA
 Type of FMEA
 FMEA Definition and Sample
 Failure Mode
 Risk Priority Number
 Preparation Step of Each FMEA Project
 FMEA Success Factors
 Implementing an effective of FMEA
 Workshop – FMEA project

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
 พนักงานปฏิบัติการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม