การพัฒนาผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach You must change)

หน้าแรก / Learning Journey / การพัฒนาผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach You must change)

 ดูตัวอย่างหลักสูตรได้โดยการ คลิ๊กที่รูปภาพ

ผู้นำ...ในฐานะโค้ช

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

การสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

การสร้างเครื่องมือประกอบการโค้ช

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์