ผลงานฝึกอบรม - Project Management Report

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Project Management Report

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       21 พฤษภาคม 2562       509       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลังจาก 1 วันอบรมกับ1สัปดาห์ที่กลับไป workout กันต่อสำหรับ Analysis Point ต่างๆ ที่เป็น Draft Project

วันนี้ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มจะได้หยิบแต่ละ Point มาเชื่อมต่อกันเพื่อให้เป็น Project Management Report

วันนี้จึงเตรียมถ่ายทอด Conceptual ของการทำ Project management Report เพื่อให้ได้ทั้งแนวคิด กรอบความคิดรวมถึงเทคนิคต่างๆ

เตรียมตัวจัดการให้ Report สมบูรณ์พร้อมสำหรับการนำเสนอผู้บริหารครับ