การค้นหาจุดหวานของตัวเอง Sweet Point

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     10 กรกฎาคม 2562     1,656     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    การค้นหาจุดหวานของตัวเอง Sweet Point

การพัฒนาตัวเองมีหลายวิธีการ!

การทำงานให้มีความสุข ก็ขึ้นอยู่กับความสุขของแต่ละคน!

การใช้ศักยภาพภายในตัวเองให้เต็มที่มากที่สุด ต้องทำอย่างไร?

ผมใช้รูปนี้ในการเลือกทำงานตามความฝันของผมครับ!

งานในความฝัน คือ สิ่งที่ผมแค่คิด ก็มีความสุขแล้วครับ ดังนั้นผมจะเลือกทำงานนั้น บน 3 เรื่องหลักที่เป็นจุดร่วมกัน คือ
พรสวรรค์ (Talent) ที่ผมมีติดัวมาตั้งแต่เริ่มต้น ตอนเด็กๆ (ค่อนข้างมีน้อย)
ศักยภาพ (Potential) ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ที่ได้สะสมและปฏิบัติเรื่อยมาจนเป็นความเชี่ยวชาญ
แรงบันดาลใจ (Passion) เรื่องนั้นมีคุณค่ากับตัวผมและมีประโยชน์ต่อผู้อื่นผมเรียกจุดร่วมนี้ว่า "จุดหวานในการทำ" ครับ!
ถ้าผมทำงานที่จุดหวานเมื่อไร งานนั้นสำเร็จและมีคุณภาพแน่นอนครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  จุดหวานSweet Pointการพัฒนาตัวเอง

แสดงความคิดเห็น