การโค้ชสามารถเปลี่ยนแปลงผู้อื่นได้อย่างไร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 สิงหาคม 2561     1,668     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การสร้างวัฒนธรรมองค์กร    การโค้ชสามารถเปลี่ยนแปลงผู้อื่นได้อย่างไร

     การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร (Coaching Culture) มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรภายในองค์กรได้อย่างไร ?

     "คำถามที่รอคำตอบจากการพิสูจน์กันจริงๆ เพราะการโค้ชไม่สามารถเข้าใจได้ ถ้ายังไม่ลงมือไปดำเนินการโค้ชอย่างจริงจัง"

     การโค้ช (Coaching) สามารถเปลี่ยนแปลงผู้อื่น โดยทำให้เขายินดีเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงเหรอ ?

     "คำถามที่ค่อนข้างขัดกับความเชื่อของหลายๆคน ที่เคยช่วยเหลือผู้อื่นจากการแนะนำ ชี้แนะเพราะเข้าใจและสรุปไปว่า เขาต้องการความช่วยเหลือ และไม่มีวิธีการของตัวเองจริงต้องให้คำแนะนำ"

     การโค้ช (Coaching) จึงดูเหมือนไม่เป็นธรรมชาติของการช่วยเหลือผู้อื่น ดังนั้นผู้ที่จะดำเนินการโค้ชจึงขัดแย้งกับ หลักการ ทักษะ เทคนิคและแนวทางความคิดของ การเป็นโค้ชที่สูงมาก การนำ การโค้ชไปดำเนินการใช้ในองค์กร จึงต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น     การโค้ช (Coaching) เป็นกระบวนการช่วยเหลือผู้อื่นอีกวิธีหนึ่ง ดังนั้นหากผู้ดำเนินการโค้ชไม่ได้ปฏิบัติตามกระบวนการ (Process) ที่ครบถ้วนและชัดเจน ย่อมได้ผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกับที่ต้องการครับ ดังนั้น Mindset และความเชื่อของการเป็นโค้ชจึงมีความสำคัญมากเพราะมีผลกระทบกับกระบวนการโค้ชทันที หากไม่ได้ใช้กระบวนการที่ถูกต้อง

     ผมเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนที่จะดำเนินการโค้ช เพราะถ้าผมยังเหมือนเดิม ก็จะไม่สามารถใช้กระบวนการโค้ช (Coaching Process) ได้อย่างถูกต้อง ผลลัพธ์ของการโค้ชจึงไม่ได้ตามที่ต้องการ พอผมพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ โดยการเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกครั้งที่ไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการได้ ก็ทำให้การโค้ชของผมดีขึ้นเรื่อยๆ ครับ

     ผมเชื่อมั่นในกระบวนการโค้ช (Trust the Coaching Process) มากกว่าผลลัพธ์ระหว่างทางครับ เพราะผลลัพธ์ที่ดีควรต้องผ่านกระบวนการที่ดีครับ จึงจะออกมาดังที่ต้องการครับ เพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องภายในของโค้ชชี่ครับ ไม่ใช่สิ่งที่สามารถเห็นได้จากภายนอกครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การโค้ชวัฒนธรรมการโค้ชCoaching Culture

แสดงความคิดเห็น