ทักษะการฟังให้ได้ยินคำสำคัญ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     2 กันยายน 2562     1,762     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    ทักษะการฟังให้ได้ยินคำสำคัญ

        ทักษะการฟังให้ได้ยินคำสำคัญ (Key words) เพราะคำสำคัญอาจนำไปสู่การเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้น ในฐานะที่เป็นโค้ช ผมจะอยู่กับโค้ชชี่ตลอดเวลา รับฟังเรื่องราวของเขาโดยไม่ใช้มาตรฐานความคิดของเรา

        เข้าไปตัดสินเด็ดขาด ทำให้ผมได้ยินสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะผมไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับโค้ชชี่เลย เรื่องราวของเขาจึงน่าสนใจ และยังไม่ได้มีเรื่องราวประสบการณ์ของผมเข้าไปเกี่ยวข้อง

การรับฟังโดยให้ได้ยินคำสำคัญ (Key words) ทำให้เข้าใจโค้ชชี่ได้มากขึ้น ผมจะนำคำสำคัญที่ได้ยินมาเทียบกับประเด็นที่ผมอยากรู้จากโค้ชชี่ โดยที่เขาไม่ได้พูดตรงๆแต่คำสำคัญจะสื่อให้เราเข้าใจเข้าได้ เช่น
คำที่บ่งบอกกับความเชื่อที่เป็นข้อจำกัด (Limiting Belief)
คำที่แสดงถึงสถานะของเขาเป็นเหตุหรือเป็นผลลัทธ์ (Cause Effect)
คำที่แสดงถึงสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องราว สภาวะ วิธีการ (Story, State, Strategy)
คำที่แสดงถึงความทุกข์หรือความสุข (Emotion)
คำที่แสดงถึงความคิดบวกหรือคิดลบ (Thinking)คำสำคัญที่เราได้ยินเท่ากับว่าโค้ชค้นพบสิ่งที่โค้ชชี่กำลังเผชิญอยู่แล้วทำให้ยังไม่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ จึงยังไปไม่ถึงเป้าหมายที่ต้องการ โค้ชก็จะสามารถช่วยโค้ชชี่ได้โดยใช้
คำถามเพื่อทำให้เขามองเห็นตัวของเขาเอง (ส่องกระจก)
คำถามเพื่อทำให้เขาปรับเปลี่ยนสภาวะที่เป็นประโยชน์ต่อเขา (Transform)
คำถามให้เลือกวิธีการใหม่ๆ ที่ดีขึ้น (Option)
คำถามจูงใจให้ตัดสินใจเลือกปฏิบัติตามที่เหมาะสม (Way)

        หลักการของโค้ชคือการช่วยให้โค้ชชี่ออกจากจุดที่เป็นอยู่ ที่ไม่ดีกับตัวเขา ไปสู่อีกจุดหนึ่งที่ดีกว่า ด้วยการที่เขาเป็นผู้เลือกเอง ดังนั้นการเข้าใจประเด็นของโค้ชชี่ แล้วสะท้อนให้เขาเห็นตัวเอง พร้อมยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเขาเองได้แล้ว ก็จะทำให้เขาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเขาเอง

        ผมตั้งใจฝึกการฟังให้ได้ยินคำสำคัญให้มากขึ้น ทำให้ผมมีสมาธิกับโค้ชชี่มากขึ้น เข้าใจเขาและสามารถทำให้เขาเข้าใจตัวเองได้เร็วขึ้น การเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นได้เร็วและตรงกับประเด็นที่เขาเป็นอยู่มากขึ้นครับ ลองนำไปประยุกต์ใช้ดูครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทักษะการฟังทักษะการโค้ชKey words

แสดงความคิดเห็น