ผู้นำรับผิดชอบ 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     20 ธันวาคม 2561     1,453     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด หัวหน้างานนักบริหาร    ผู้นำรับผิดชอบ 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม

ผู้นำต้องมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม ผมก็เชื่อแบบนี้เช่นกันแต่จะทำอย่างไรให้เราสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้นำที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น ผมจะใช้หลักคิดนี้ในการสร้างและพัฒนาตัวเองให้มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นโดยหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ครับ ผู้นำรับผิดชอบ 100% เต็มมัก
      No Blame
      No Excuse
      No Complainการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ในฐานะผู้นำทีม ผมจะยึดหลัก 3 ข้อนี้ เวลามีปัญหาเกิดขึ้นโดย
No Blame (ไม่ตำหนิ ต่อว่า วิพากษ์ วิจารณ์ผู้อื่น) : การต่อว่าผู้อื่นในปัญหาที่เกิดขึ้นในฐานะผู้นำนั้น จะทำให้ทีมงานขาดการยอมรับในตัวผู้นำ เพราะเขาเชื่อว่า ผู้นำมีสิทธิและความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหานั้นๆ หากการโทษผู้อื่นแล้วเท่ากับการโยนปัญหาออกไปให้ผู้อื่นแก้ไข ไม่มีความรับผิดชอบ

No Excuse (ไม่มีข้อแก้ตัว ไม่ยกเหตุผลมารองรับ) : การแก้ตัว หรือพยามหาเหตุผลมารองรับสิ่งที่เป็นความผิดพลาดนั้น ย่อมไม่ใช่วิสัยของผู้นำเพราะผู้นำควรมีวิธีการแก้ไขใหม่ๆ เพื่อก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคแล้วไปสู่เป้าหมาย ถ้าหาข้อแก้ตัวแล้วก็จะหยุดการค้นหาวิธีการใหม่ๆ เท่ากับยังรับผิดชอบไม่เต็มที่

No Complain (ไม่บ่น ไม่ระบายอารมณ์) : การบ่นอาจช่วยให้ความรู้สึกดีขึ้นชั่วคราว แต่ไม่ได้ช่วยให้คิดหาหนทางที่ดีขึ้น การหลีกเลี่ยงการบ่น เป็นสิ่งที่ผู้นำควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง เพราะการระบายอารมณ์ออกมา ไม่เหมาะกับการเป็นผู้นำที่ต้องรับผิดชอบ

ผมเลือกฝึกฝนและปฏิบัติโดยการลด ละ เลิก เรื่องเหล่านี้ เมื่อปฏิบัติได้มากขึ้นก็เป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำมากขึ้น ความรับผิดชอบก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับ

แสดงความคิดเห็น