หลักการคิดที่ใช้ในการพัฒนาตนเอง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     30 พฤษภาคม 2562     1,552     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    หลักการคิดที่ใช้ในการพัฒนาตนเอง

     การพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆ ด้วยหลักการคิดนี้ แต่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องนี้ จนกระทั่งได้เรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นจาก 2 สถาบันคือ TCA และ NLP Top Coach ทำให้เข้าใจผู้อื่นและตัวเองมากขึ้น ซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนคงได้ยินคำเหล่านี้มานานแล้วเหมือนกัน ลองอ่านกันดูครับ

      ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้อะไร (Unconscious Incompetence)
      ผมรู้ว่าผมไม่รู้อะไร (Conscious Incompetence)
      ผมรู้ว่าผมรู้อะไร (Conscious Competence)
      ผมไม่รู้ว่าผมรู้อะไร (Unconscious Competence)

หลักการคิดที่ใช้ในการพัฒนาตนเอง


     การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ ทำให้เกิดการพัฒนาตนเอง ไม่ยึดติดเฉพาะสิ่งที่รู้เพราะเราสามารถอยู่ในทุกสถานการณ์โดยที่ตัวเอง อาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ ทำให้การรับฟังผู้อื่นของผมดีขึ้น เพราะเข้าใจว่าอาจเป็นเรื่องที่เรายังไม่รู้หรือเขาอาจยังไม่รู้ก็ไม่แน่ จึงต้องใช้การสนทนาพูดคุย (Communication) ช่วยให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

การพัฒนาตัวเองบนหลักการนี้ ผมใช้วิธีนี้ครับ
      ผมยอมรับตัวเองว่ายังมีเรื่องที่ผมยังไม่รู้ โดยที่ผมยังไม่รู้ตัวอีกเยอะมากทำให้ผมอยากเรียนรู้เพิ่มเติมในหลายๆสิ่งที่คนอื่นพูด
      ผมสังเกตว่าตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่ผมยังไม่รู้และผมสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม ผมก็จะมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะเรียนรู้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
      ผมนำสิ่งที่ผมรู้แล้วมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเองแล้วถ่ายทอดสิ่งที่รู้ให้ผู้อื่นต่อไป
      ผมค้นหาว่าตัวเองมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่อีกหรือไม ่ที่ยังนำออกมาใช้ไม่เต็มที่โดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวแล้วแปลงสิ่งนั้นมาเป็นการรับรู้แล้วใช้ให้เต็มที่

     สิ่งสุดท้ายที่อยากให้เกิดกับผมก็คือ “ผู้รู้ว่า ผมยังไม่รู้ ในเรื่องที่ผมรู้ อะไรบ้าง” ก็จะทำให้ผมดึงศักยภาพที่มีมหาศาลแล้วซ่อนอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป ขอบคุณครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การพัฒนาตนเองการสนทนาCommunication

แสดงความคิดเห็น