เป้าหมายของการโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     23 กันยายน 2562     2,073     0

        ทำไมเป้าหมายของโค้ชชี่ จึงมีความสำคัญกับการโค้ชเป็นอย่างมาก?

        คำถามนี้เป็นประเด็นที่ผมในฐานะโค้ชจะใช้เตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆว่า การโค้ชของเราครั้งนี้จะพาโค้ชชี่ไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร ซึ่งต้องเป็นเป้าหมายของโค้ชชี่ เป็นสิ่งที่โค้ชชี่อยากทำ และต้องการไปให้ถึงด้วยตัวเอง ไม้ใช่เป้าหมายของโค้ช เพราะถ้าเป็นเพียงเป้าหมายของโค้ชแต่โค้ชชี่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ยินยอม ก็จะทำให้เขาไม่อยากทำ

        เปรียบเสมือนนักกีฬา ถ้าตัวนักกีฬาไม่ต้องการเป็นแชมป์ ต่อให้โค้ชเก่งแค่ไหนก็คงทำให้เขาเป็นแชมป์ไม่ได้เพราะคนที่ต้องไปเล่นเป็นตัวนักกีฬาเอง

        ลักษณะของเป้าหมายที่นำมาเป็นหัวข้อการโค้ชได้ เช่น
        ภาพฝันความสำเร็จ (Vision of Success) ของโค้ชชี่
        เป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง (SMART Goal)
        เป้าหมายที่สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Goal)
        ผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ (Result)
        การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน (Sustainable Change)        โค้ชชี่ที่มักเริ่มต้นคำปรึกษาหรือการขอความช่วยเหลือจากโค้ช ในเรื่องที่เขามีปัญหา อุปสรรค หรือติดอยู่กับสภาวะที่เป็นเชิงลบอยู่ ผมในฐานะโค้ชจะตั้งใจรับฟังแต่จะไม่ไปยุ่งที่ปัญหาของเขามากนัก เพียงแค่รับรู้แล้วทำให้เกิดความมั่นใจว่าโค้ชและโค้ชชี่มีความตั้งใจตรงกัน หลังจากนั้นก็จะชวนโค้ชชี่ให้คิดถึงเป้าหมายหรือตั้งเป้าหมายที่อยากไปให้ถึงหรือผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น เพราะสิ่งนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

        ผมจะเริ่มคุยในเรื่องที่เป็นเป้าหมายไปเรื่อยๆ จนมั่นใจว่าโค้ชชี่ต้องการให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการจริงๆก่อน แล้วจึงจะดำเนินการโค้ชเพราะหากเป้าหมาย (จุดที่จะไป) ไม่ชัดเจน โอกาสที่โค้ชจะพาโค้ชชี่ไปผิดที่ย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายๆ

        ผมมักเจอเหตุการณ์บ่อยๆ ที่เมื่อคุยกับโค้ชชี่ถึงสิ่งที่ต้องการ แต่คุยอยู่นานยังจับเรื่องที่โค้ชชี่ต้องการจริงๆไม่ได้เพราะบางครั้งโค้ชชี่ก็อาจยังไม่แน่ใจว่าต้องการอะไรกันแน่ โค้ชควรช่วยให้โค้ชชี่กำหนดสิ่งที่ต้องการ (Goal Setting) ให้ได้ก่อนแล้วจึงดำเนินการโค้ชต่อไปครับ

แสดงความคิดเห็น