10 Growth Mindset

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     13 พฤศจิกายน 2561     1,636     0

10 Growth Mindset ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อใช้การสอนแนว T&GC
1. Rapport เป็นเทคนิคการเข้าหาผู้เรียนเสมือนการทำความรู้จักเพื่อนใหม่ Rapport แรกๆ จึงใช้เวลานานและอาจจะเป็นครึ่งวันกว่าจะเข้ากันได้ แต่ทำความรู้จักเพื่อนคนแรกได้ คนต่อๆ ไปก็จะง่ายขึ้นเพราะเริ่มจับจังหวะตนเองได้
2. การถามตาม Scipt คำถามในช่วงเริ่มฝึกสอน ทำให้เราโฟกัส Content ได้เต็มที่
3. เมื่อเริ่มแม่น Content ทำให้เราไม่กังวล จึงสามารถโฟกัสการสังเกตสภาวะผู้เรียนเพื่อหยิบมาตั้งคำถามโค้ชชวนคิดได้
4. T&GC คือการช่วยผู้เรียนสร้างกรอบความคิดใหม่ วิทยากร&โค้ชจึงแยกกรอบความคิดที่เขาใช้ออกจากประเด็นปัญหาที่ผู้เรียนเล่าแล้วหยิบมาชวนคิดเพื่อให้เขามองเห็นและเข้าใจตัวเองมากขึ้น การปรับเปลี่ยนจึงจะเป็นของเขาเอง
5.ประสบการณ์ช่วยให้เราแนะนำ How to เป็น Option เพิ่มให้เขาได้ แต่ก็อาจเป็นหลุมพรางที่เราเผลอไปพยายามอินกับเรื่องของเขาด้วยเช่นกัน ดังนั้นการมีประสบการณ์ไม่เยอะ ก็เป็นข้อดีหนึ่งที่ช่วยให้เราโฟกัสเฉพาะกรอบความคิดของเขาได้เต็มที่
6. วิทยากร&โค้ชใช้ Role Play เพื่อให้ผู้เรียนโฟกัสกระบวนการ&ทักษะที่ใช้ตามที่สอน มากกว่าผลลัพธ์ว่าสามารถโค้ชได้ (เพราะจะกลายเป็นความกลัวของผู้เรียนว่าต้องโค้ชให้ได้ทันที)
7.หากไม่มีผู้เรียนอยากอาสาเป็นโค้ชชี่ เป็น "Developement" ให้วิทยากร&โค้ชได้นำกลับมาถอดบทเรียนว่ามาจาก Rapport ที่น้อยไป, การโชว์ของที่มากไป, ผู้เรียนยังไม่ Trust มากพอ หรือเขายังไม่เห็นประโยชน์ เป็นต้น
8. RolePlay คือชั่วโมงฝึกการทำ 1:1 Coaching ของวิทยากร&โค้ชที่สร้างขึ้นมาได้และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะอย่างไรคือประสบการณ์ของโค้ช
9. หากเกิดสภาวะกังวล อึดอัด เครียดกับการสอนของตัวเอง...แสดงว่าเรากำลังทำเรื่องที่ไม่คุ้นเคยนั่นคือการขยาย Growth Mindset แม้กระทั่งวิทยากร&โค้ชที่ใช้กระบวนการมา 5 ปี 10 ปี ก็ยังมีสภาวะแบบนี้ แต่เป็นสัญญาณที่ดีเพราะแสดงว่าเรากำลังอยู่ใน Process T&GC
10. Step of Learning .. Unknown Knowledge Skill Potential สอนไม่เป็น สอนได้ สอนคล่อง สอนadvanceได้ การสอน T&GC นอกจากจะพัฒนาผู้เรียนแล้ว ยังเป็นการพัฒนาผู้สอนด้วยเช่นกัน

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Growth Mindsetแนวการสอนกระบวนการโค้ช

แสดงความคิดเห็น