หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอขั้นสูงสำหรับผู้จัดการ - หลักสูตร 1 วัน
(Presentation Techniques)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอขั้นสูงสำหรับผู้จัดการ (Presentation Techniques)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การนำเสนอที่ดี เริ่มต้นที่การมีกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีกับการนำเสนอ เพราะกรอบความคิด กำหนดความเชื่อ ความคิด ความรู้สึกที่ดีในการนำเสนอ สามารถเอาชนะความกลัวที่เกิดขึ้นในการนำเสนอได้ 
“การนำเสนอที่โดนใจ สร้างพลังการสื่อสาร เข้าถึงผู้ฟัง”
การสร้างเครื่องมือการนำเสนอของตัวเองให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ จะทำให้สามารถสร้างรูปแบบการนำเสนอที่ดีได้ เช่น
       การนำเสนอด้วยรูปภาพ
       การนำเสนอด้วยรูปทรงเรขาคณิต
       การนำเสนอด้วยกรอบความคิด (Conceptual)
       การนำเสนอด้วยโมเดลต่างๆ
ทคนิคการนำเสนอประกอบข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอ สร้างความน่าสนใจในการนำเสนอได้ เช่น
       การนำเสนอด้วยแผนภาพ (Mind Map)
       การนำเสนอด้วยเรื่องเล่า (Story Telling)
       การนำเสนอด้วยการกระตุ้นให้คิด (Coaching)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกรอบความคิดที่ดีในการนำเสนอได้ด้วยตัวเอง สามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำข้อมูลเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ มาสร้างเป็นรูปแบบต่างๆ ด้วยเครื่องมือการนำเสนอใน Style ของตัวเอง ทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น 
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบให้การนำเสนอดูน่าสนใจสำหรับผู้ฟัง และสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้ฟังได้อย่างมีคุณภาพ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้าง Mindset การนำเสนออย่างมั่นใจ
       สำรวจแนวความคิดการนำเสนอข้อมูลให้โดนใจ
       นิยามการนำเสนอที่ดี (กรอบความคิด) คือ
       จุดประสงค์ของการนำเสนอที่ดี
       องค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอที่ดี
       Workshop : การนำเสนอด้วย style ของตัวเอง 
การใช้เครื่องมือการนำเสนอให้โดนใจ
       การนำเสนอด้วยรูปภาพ
       การนำเสนอด้วยรูปทรงเรขาคณิต
       การนำเสนอด้วย Conceptual 
       การนำเสนอด้วย Executive Summary
       การนำเสนอด้วยโมเดลต่างๆ
       กิจกรรม : สร้างเครื่องมือการนำเสนอของตัวเอง 
เทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ
       เทคนิคการนำเสนอด้วย Mind Map
       เทคนิคการนำเสนอด้วยเรื่องเล่า (Story Telling)
       เทคนิคการนำเสนอด้วยชุดคำถาม (Coaching)
       กิจกรรม : เทคนิคการนำเสนอ Style ตัวเอง 
การประยุกต์ใช้การนำเสนอให้สอดคล้องกับบุคคล
       การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะด้วย Whole Brain
       การรับรู้การสื่อสารของบุคคล
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เข้าใจผู้อื่น
       Workshop : การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร