>>>>

การบริหารจัดการ (Management)

หน้าแรก / Learning Journey / การบริหารจัดการ (Management)

 ดูตัวอย่างหลักสูตรได้โดยการ คลิ๊กที่รูปภาพ

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

ทักษะการนำเสนอสำหรับผู้เริ่มนำเสนอ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์ 

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

เทคนิคการวางแผนงานสู่เป้าหมาย

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

การบริหารความขัดแย้ง

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์