การพัฒนาเพื่อบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance)

หน้าแรก / Learning Journey / การพัฒนาเพื่อบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance)

 ดูตัวอย่างหลักสูตรได้โดยการ คลิ๊กที่รูปภาพ

เทคนิคการวางแผนงานสู่เป้าหมาย

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

การให้ข้อมูลป้อนกลับผลการปฏิบัติงาน

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์