คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

หน้าแรก / Learning Journey / คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

 ดูตัวอย่างหลักสูตรได้โดยการ คลิ๊กที่รูปภาพ

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

การคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

การวิเคราะห์รากของปัญหา

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์