การคิดและบริหารจัดการงาน

หน้าแรก / Learning Journey / การคิดและบริหารจัดการงาน

 ดูตัวอย่างหลักสูตรได้โดยการ คลิ๊กที่รูปภาพ

7 การคิดที่สำคัญสำหรับการบริหารงาน

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

  วีรพันธ์ เกษสังข์ 

การวิเคราะห์รากของปัญหา

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์