การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     29 เมษายน 2562     1,287     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

        การฝึกอบรมในรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่มีอยู่ แล้วกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของตัวเอง

        วันนี้องค์กรลูกค้าตั้งความคาดหวังไว้กับการฝึกอบรมที่ค่อนข้างชัดเจนว่า ผู้เรียนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังการฝึกอบรม ด้วยการนำความรู้จากการเรียน (10%) ไปลงมือปฏิบัติร่วมกับผู้อื่นแล้วเรียนรู้ร่วมกัน (20%) พร้อมกำหนดเป็นโครงการเรียนรู้ระยะยาวในการใช้ประสบการณ์ของตัวเอง ในการปฏิบัติหน้าที่ปกติให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

        โจทย์ของทีมงานสถาบัน คือ การสร้างมาตรฐานการสอนแนว Training and Group Coaching ให้ตอบความต้องการขององค์กรมากที่สุด

        การสร้างมาตรฐานการสอน เป็นเรื่องที่สำคัญอันดับหนึ่งของสถาบัน เพราะการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ ให้ได้ใช้ศักยภาพของเขาให้เต็มที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่องค์กรต้องการเป็นสิ่งที่มีมาตรฐานและรูปแบบการอบรมที่ชัดเจนครับ

        ทีมงานสถาบันเริ่มคิดและตั้งใจตั้งแต่วันแรกว่า การฝึกอบรมของสถาบันต้องตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรลูกค้า ซึ่งทางสถาบันเชื่อว่าวิทยากรทุกคน ก็คิดเช่นเดียวกัน การแข่งขันที่จะพัฒนาคุณภาพการสอนของวิทยากรและโค้ช เป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างมากกับวงการฝึกอบรมครับ เพราะการพัฒนามาตรฐานการสอนให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น อาจทำให้องค์กรลูกค้า ที่ใช้มาตรฐานต่างประเทศมาก่อน ได้มีโอกาสเลือกสถาบันการสอนของคนไทยมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการสอนของสถาบันเทียบเท่าต่างประเทศหรือยัง ลูกค้าเป็นผู้พิจารณา

        สถาบันฝันว่า สักวันหนึ่ง ความฝันจะเป็นจริงและการสร้างมาตรฐานการสอนของเราจึงสำคัญอย่างมาก

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Adult LearningGroup Coachingการฝึกอบรม

แสดงความคิดเห็น